แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

เวที นศ ลานคนเมือง 28/01/11

fujiko2

เวที น.ศ. ลานคนเมือง 28/01/11 part 1/14

http://www.youtube.com/watch?v=uud-KJTYMjk&feature=player_embedded

เวที น.ศ. ลานคนเมือง 28/01/11 part 2/14

http://www.youtube.com/watch?v=iZ_2YLKAoT8&feature=player_embedded

เวที น.ศ. ลานคนเมือง 28/01/11 part 3/14

http://www.youtube.com/watch?v=UbbYhXVA1sA&feature=player_embedded

เวที น.ศ. ลานคนเมือง 28/01/11 part 4/14

http://www.youtube.com/watch?v=raX2G9jfJNQ&feature=player_embedded

เวที น.ศ. ลานคนเมือง 28/01/11 part 5/14

http://www.youtube.com/watch?v=RcxDHkP6qPA&feature=player_embedded

เวที น.ศ. ลานคนเมือง 28/01/11 part 6/14

http://www.youtube.com/watch?v=iFxLu0hu5kQ&feature=player_embedded

เวที น.ศ. ลานคนเมือง 28/01/11 part 7/14

http://www.youtube.com/watch?v=G5W2C0aCPaI&feature=player_embedded

เวที น.ศ. ลานคนเมือง 28/01/11 part 8/14

http://www.youtube.com/watch?v=EMwi3VHyXw4&feature=player_embedded

เวที น.ศ. ลานคนเมือง 28/01/11 part 9/14

http://www.youtube.com/watch?v=gTqhwxB-yUo&feature=player_embedded

เวที น.ศ. ลานคนเมือง 28/01/11 part 10/14

http://www.youtube.com/watch?v=S3WLenSRgSI&feature=player_embedded

เวที น.ศ. ลานคนเมือง 28/01/11 part 11/14

http://www.youtube.com/watch?v=d7yF8dG7QTg&feature=player_embedded

เวที น.ศ. ลานคนเมือง 28/01/11 part 12/14

http://www.youtube.com/watch?v=MwpKgiwMVVU&feature=player_embedded

เวที น.ศ. ลานคนเมือง 28/01/11 part 13/14

http://www.youtube.com/watch?v=oBYhQsfaiyc&feature=player_embedded

เวที น.ศ. ลานคนเมือง 28/01/11 part 14/14

http://www.youtube.com/watch?v=cQVaMLuuk4k&feature=player_embedded

http://www.internetfreedom.us/thread-10996.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน