แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

คนไทยในญี่ปุ่นจากทุกสารทิศแห่รับทักษิณเยือน แดงUSA+ออสซี่ถกหนุนปูปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่คนจะรักกัน-คน ไทยในญี่ปุ่นนัดรวมตัวกันต้อนรับพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ไปเยือนญี่ปุ่นในวันที่ 22 สิงหาคมนี้ และมีนัดพบปะสังสรรค์เพื่อให้กำลังใจและให้หายคิดถึงในวันที่ 27 โดยมีพี่น้องทั่วเกาะญี่ปุ่นเดินทางร่วมงาน เจ้าภาพผู้ใจดีบอกว่าหากท่านใดเดินทางมาไกลจะจัดหาที่พักให้ฟรี ขอแค่ให้ได้มาเจอกันในนัดสำคัญนี้(2ภาพล่างเป็นกิจกรรมที่คนไทยในญี่ปุ่นเคย ไปประท้วงที่หน้าสถานทูตไทยในญี่ปุ่น และยื่นประท้วงหน้าสำนักงานUNในโตเกียว)


โดย ทีมข่าวไทยอีนิวส์
20 สิงหาคม 2554


คนไทยในญี่ปุ่นทุกสารทิศแห่รับทักษิณ-ใครมาไกลหาที่พักให้ฟรี


กลุ่มTHAI RED JAPAN หรือคนเสื้อแดงในประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศเชิญชวนชาวไทยในญี่ปุ่นต้อนรับพ .ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร เดินทางเยือนญี่ปุ่น โดยกลุ่มTHAI RED JAN ขอเชิญชวนชาวไทยที่พำนักอาศัยในประเทศญี่ปุ่นทั้งพี่น้องเสื้อแดง และคนที่ท่านทักษิณ หรือคนไทยที่รักความเป็นธรรมใฝ่หาประชาธิปไตยทุกท่าน เราขอเชิญพี่น้องทุกคนที่มีหัวใจเดียวกัน ไปต้อนรับท่านทักษิณ ในการมาเยือนประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 22/8/54

และในวันที่ 27/8/54 กลุ่มพี่น้องเสื้อแดงทุกกลุ่มและทุกท่านก็จะ รวมตัวกันไปเข้าพบท่าน เราจึงขอเชิญชวนพี่น้อง ทั่วประเทศญี่ปุ่น ทุกจังหวัด เรามีที่พักแบบคนเสื้อแดงรากหญ้าแบบชาวบ้านๆค่ะ เราคนไทยหัวใจสีแดง เราไม่ทิ้งกันค่ะ

โดยการนี้THAI RED JAPAN in OSAKA จะมีพี่น้อง รวมตัวกันเช่ารถบัสมา THAI RED JAPAN in YOKOHAMA ติดต่อคุณเจน 080-5451-1962 และในเขตTOKYOหรือจังหวัดอื่นติดต่อได้ที่ 090-9368-2121 หรือที่ท่านรู้จักได้ทุกกลุ่ม

เสื้อแดงออสเตรเลียประชุมร่วมเสื้อแดงอเมริกาออกแถลงการณ์หนุนรัฐบาลปฏิรูปประเทศทุกด้าน แค้แก้เศรษฐกิจอย่างเดียวยังไม่พอ

ทางด้านแกนนำเสื้อแดงในออสเตรเลีย ในนามกลุ่มพลังประชาธิปไตยไทยในออสเตรเลีย (THAI RED AUSTRALIA)เปิดเผยว่าจะจัดประชุมทางSKYPE ร่วมกับกลุ่มRED IN USA หรือเสื้อแดงไทยในสหรัฐอเมริกาในเวลา 16.00 น.วันเสาร์ตามเวลาของแอลเอ หรือ 6 โมงเช้าวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม ตามเวลาประเทศไทย เรื่องการจะออกจดหมายเปิดผนึกถึงพรรคเพื่อไทย เพื่อแสดงความยินดี และแสดงจุดยืนของคนไทยในต่างประเทศ ที่เคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตย

โดยได้ร่างจดหมายฉบับหนึ่งไว้ ซึ่งอาจมีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมภายหลังจากการจัดประชุม และจะลงนามโดยคนเสื้อแดงในต่างประเทศ

เนื้อหาในร่างจดหมายเปิดผนึกมีดังต่อไปนี้

จดหมายเปิดผนึก
เรียน พรรคเพื่อไทย, รัฐบาลไทยและคุณ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ในฐานะประชาชนไทยผู้สนับสนุนประชาธิปไตยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ ขอส่งจดหมายเปิดผนึกมายังท่าน เพื่อการต้อนรับและแสดงความยินดีต่อพรรคเพื่อไทย คณะรัฐบาลชุดใหม่และคุณ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย ที่ได้รับฉันทานุมัติจากมติร่วมของประชาชนอย่างท่วมท้น รวมทั้งการแสดงความยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคมโลก เป็นประจักพยานร่วมรับรู้ให้ขึ้นมาบริหารประเทศ

อนึ่ง เพื่อเป็นการประกาศจุดยืนของคนไทยที่เรียกร้องเคลื่อนไหวประชาธิปไตยในต่าง ประเทศ ที่พร้อมยืนยันให้การสนับสนุนและร่วมต่อสู้กับพรรคการเมือง ซึ่งยืนหยัดในหลักการประชาธิปไตย และยึดมันอย่างแท้จริงต่อผลประโยชน์ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจ โอกาสนี้ เราจึงใคร่ขอเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นวัตถุประสงค์และความต้อง การของประชาชนชาวไทย ต่อพรรคเพื่อไทย คณะรัฐบาล และคุณ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ที่จะนำไปสู่การแก้วิกฤตและเกิดความปรองดองโดยแท้จริง

1. จากสาเหตุปัญหาทางการเมืองที่ผ่านมา ( 2548 ก่อนการรัฐประหาร - ปัจจุบัน ) ได้ มีการกล่าวหา กล่าวโทษ สร้างข้อมูลเท็จ จับกุมคุมขังบุคลด้วยกฏหมายที่ไม่เที่ยงธรรม สร้างการระเมิด การริดรอนสิทธิเสรีภาพและหลักสิทธิมนุษย์ชนที่ขัดต่อกฎหมายและต่อสนธิสัญญา ระหว่างประเทศเป็นจำนวนมาก

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม รัฐบาลต้องดำเนินการโดยทันทีคือ

1.1 ต้องไม่ดำเนินการใดๆ เพื่อการใช้กฎหมายหรือพระราชกำหนดให้เกิดการนิรโทษกรรมทุกคดีความ

1.2 คดีความทุกคดีที่ฟ้องร้องและยังไม่สิ้นสุด จะต้องดำเนินการพิจารณาตามขบวนการยุติธรรมจนกว่าจะ
สิ้นสุด ซึ่งผู้เกี่ยวข้องในคดีทั้งหมดต้องได้รับสิทธิการปล่อยตัวหรือการประกันตัวเพื่อต่อสู้คดีในศาล

2. จากเหตุการณ์สังหารหมู่ประชาชน 92 ศพ ( 10 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2553 ) ซึ่งยังไม่มีการพิจารณาหาข้อเท็จจริงเพื่อประกาศให้สังคมรับรู้ และ/หรือนำเอาคนผิดมาลงโทษ

เพื่อการดำเนินการให้เกิดการรับผิดชอบ รัฐบาลต้องดำเนินการโดยทันทีคือ

2.1 ต้องลงสัตยาบรรณในสนธิสัญญาเพื่อเปิดให้ศาลอาญาระหว่างประเทศมีสิทธิในการพิจารณาคดี

2.2 ต้องไม่ดำเนินการใดๆเพื่อให้เกิดการหยุดยั้งในการหาคนผิดมาลงโทษ หรือใช้กฎหมายและ/หรือพระ
ราชกำหนดเพื่อนิรโทษกรรมยกเว้นความผิด

2.3 เนื่องจากขบวนการยุติธรรมที่ผ่านมาไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชน เพื่อหลีกเลี่ยงการขัดแย้งและ
การไม่ยอบรับในขบวนการการตัดสินจากทุกฝ่าย จะต้องไม่ดำเนินการใช้ขบวนการยุติธรรมในประเทศ
เป็นผู้พิจารณาคดี

3. รัฐบาลต้องดำเนินการให้มีขบวนการสร้างรัฐธรรมนูญใหม่ที่ประชาชนยอมรับและมีส่วนร่วม ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อประกาศใช้ภายใน 365 วัน

3.1 ระหว่างการดำเนินการ ให้ประกาศระงับการใช้รัฐธรรมนูญที่มาจากการรัฐประหารฉบับปี 2550 และนำ
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 มาใช้แทนชั่วคราวจนกว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีผลใช้บังคับ

3.2 การระงับการใช้รัฐธรรมนูญรัฐประหารฉบับปี 2550 ย่อมมีผลให้องค์กรอิสระ องค์กรอื่นและหน่วยงาน
ของรัฐที่เกิดขึ้นโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้ ต้องสิ้นสุดลงโดยทันที

3.3 รัฐธรรมนูณฉบับใหม่ อย่างน้อยจะต้องให้มีการแก้ไขหรือบัญญัติข้อกำหนดคือ

3.3.1 การเปลี่ยนแปลง ล้มล้างอำนาจรัฐที่ไม่เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยกำหนด หรือการล้มล้าง
รัฐธรรมนูญ คือความผิดที่ไม่มีอายุความสำหรับการฟ้องร้องกล่าวโทษ และต้องไม่มีอำนาจอื่นใด
สามารถยกเว้นหรือล้มล้างความผิด

3.3.2 ต้องมีบทบัญญัติที่มิให้สถาบันกษัตริย์ถูกนำมาใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง ทาง
เศรษฐกิจและสังคม

3.3.3 ยกเลิกกฎหมายหมิ่น ม.112

3.3.4 ยกเลิกหมวดองคมนตรีในมาตราที่เกี่ยวกับอำนาจและการดำรงสิทธิในการเป็นผู้สำเร็จราชการ
แทนพระมหากษัตริย์
4. ปฎิรุปขบวนการยุติธรรมทั้งระบบ โดยตุลาการและศาลต้องมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน และนำระบบลูกขุนมาใช้เพื่อการพิจารณาคดี

5. ปฎิรุปกองทัพให้เป็นองค์กรของประชาชนและใช้ปกป้องประเทศ

เราตระหนักดีว่า ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในทุกด้านของรัฐบาลที่จะต้องแก้ไขในการขึ้น มาบริหารประเทศครั้งนี้ เป็นภาระที่ต้องใช้ขบวนการทางวิสัยทัศน์อย่างกว้างไกล รวมทั้งยังต้องฟันฝ่าอุปสรรคการต่อต้าน ขัดขวางจากอำนาจเก่า

ฉะนั้น การนำพาประเทศให้พ้นวิกฤตและสร้างประชาธิปไตยเพื่อตอบสนองความต้องการแท้ จริงของประชาชน คงไม่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จโดยง่ายด้วยการไม่กล้าเผชิญกับปัญหาและทำความ จริงให้ปรากฎ

การมุ่งแก้เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว โดยไม่นำเอาหลักนิติรัฐ นิติธรรมแก้ไขโครงสร้างการบริหาร การปกครองและการตุลาการควบคู่พร้อมกันไป คงไม่สามารถนำประชาธิปไตยมาสู่ประชาชนได้เช่นกัน

ดังนั้น ข้อเสนอตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด จึงเป็นทางออกของวิกฤตที่แท้จริง ซึ่งหวังว่าพรรคเพื่อไทย คณะรัฐบาล และนายกรัฐมนตรี จะเห็นด้วยและนำไปพิจารณาถึงแนวทางเพื่อการปฎิบัติ

สุดท้ายนี้ เราขอเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุน ให้พรรคเพื่อไทย คณะรัฐบาล ท่านนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ดำเนินการบริหารประเทศไปสู่ความสำเร็จตามที่ประชาชนมุ่งหวัง

ด้วยจิตคารวะและศรัทธา

ลงนามโดยคนไทยในต่างประเทศกลุ่มต่างๆ

http://thaienews.blogspot.com/2011/08/usa.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน