แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เชิญชวนชาวไทยในยุโรปร่วมรับฟังนโยบายในการจัดตั้งสหภาพประชาธิปไตยเพื่อประชาชนไทยkarnsweden

ขอเชิญพี่น้องชาวไทยในยุโรปที่สนใจ เข้าร่วมรับฟัง

อ.จรัล ดิษฐาอภิชัย แถลงนโยบายในการจัดตั้ง สหภาพประชาธิปไตยเพื่อประชาชน
ด้วยความร่วมมือกับกลุ่มสหภาพยุโรป

วันที 27 สิงหาคม 2554
ที่ นอรเวย์ สนใจติดต่อได้ที่ คุณ หน่อย
เบอร์ 93803369

วันที 28 สิงหาคม 2554
ที่ สวีเดน ที่ ร้าน อาหารไทยเฮาร์ ติดต่อที่ คุณ อามีนา
เบอร์ 0707679463

วันที่ 3 กันยายน 2554
ที่ เดนมาร์ก ติดต่อที่คุณ เกษร หรือคุณกัน
เบอร์ 52786460

http://www.internetfreedom.us/forum/viewtopic.php?f=2&t=6148

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน