แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

รับเพื่อนเรากลับบ้าน 2-8-2011

1 รับเพื่อนเรากลับบ้าน 2-8-2011

http://www.youtube.com/watch?v=EUJ4jV4Gejs&feature=related

2 รับเพื่อนเรากลับบ้าน 2-8-2011

http://www.youtube.com/watch?v=z1eWpd2uSGs&feature=related

3 รับเพื่อนเรากลับบ้าน 2-8-2011

http://www.youtube.com/watch?v=2Mef84MVjzs&feature=related

4 รับเพื่อนเรากลับบ้าน 2-8-2011

http://www.youtube.com/watch?v=IJXNV3NhPxc&feature=related

5 รับเพื่อนเรากลับบ้าน 2-8-2011

http://www.youtube.com/watch?v=PrIrPHvipNI&feature=related

6 รับเพื่อนเรากลับบ้าน 2-8-2011

http://www.youtube.com/watch?v=ewBjU8aFpL4&feature=related

7 รับเพื่อนเรากลับบ้าน 2-8-2011

http://www.youtube.com/watch?v=MBsGLGbZKoo&feature=related

8 รับเพื่อนเรากลับบ้าน 2-8-2011

http://www.youtube.com/watch?v=114p7vLPk0Y&feature=related

9 รับเพื่อนเรากลับบ้าน 2-8-2011

http://www.youtube.com/watch?v=ExItBNPf-K8&feature=related

10 รับเพื่อนเรากลับบ้าน 2-8-2011

http://www.youtube.com/watch?v=DMWbEjxUr1A&feature=related

11 รับเพื่อนเรากลับบ้าน 2-8-2011

http://www.youtube.com/watch?v=ugtorTL1Nyw&feature=related

12 ต้อนรับเพื่อนเรากลับบ้าน 2 8 2011 MPG

http://www.youtube.com/watch?v=96oSq4VwjD8&feature=related

13 ต้อนรับเพื่อนเรากลับบ้าน 2 8 2011 MPG

http://www.youtube.com/watch?v=4kBcuD0D5e4&feature=related

15 ต้อนรับเพื่อนเรากลับบ้าน 2 8 2011 MPG

http://www.youtube.com/watch?v=2F6grKSE_gg&feature=related

19 ต้อนรับเพื่อนเรากลับบ้าน 2 8 2011 MPG

http://www.youtube.com/watch?v=U3xE14hDbNg&feature=related

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน