แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ดร ทวีศักดิ์อายแทนหมอวิชัยลาออกกก.พิพิธภัณฑ์สุขภาพ ต้านแพทย์สลิ่มเทพเจ้ากาลีก่ออัปยศคดโกง

นพ.วิชัย โชควิวัฒน์

ผมขอลาออกจาก กรรมการของสถาบันพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย เพื่อลดความรู้สึกอับอายตัวเองที่ต้องทำงานร่วมกับคนเหล่านี้ที่ปราศจากหิริ โอตัปปะ คิดว่าตนเองมีคุณธรรมวิเศษสูงส่งกว่าผู้อื่นๆ สามารถใช้ตนเองตัดสินผู้อื่นได้ตลอดเวลา เพราะคิดว่าผู้ที่เป็นแพทย์คือเทวดาที่ล่วงรู้ทุกเรื่องและอยู่เหนือมนุษย์ ทั่วไป- ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม


โดย ทีมข่าวไทยอีนิวส์
24 สิงหาคม 2554

หมายเหตุไทยอีนิวส์:ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม ได้ส่งหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการของสถาบันพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย

โดยรายละเอียดของหนังสือยื่นลาออกมีดังต่อไปนี้

ผมรู้สึกกังวลใจมากและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อบทบาททางการเมืองที่ไม่เป็นกลางอย่างโจ่งแจ้งของ นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ ใน กรณีการสอบสวนหนังสือพิมพ์ในเครือมติชนอย่างมีอคติ ไม่เป็นธรรมและแสดงให้เห็นถึงการเป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างชัดเจนของ กลุ่มคณะที่ต้องการทำลายล้างฝ่ายตรงข้าม

ดังนั้นเนื่องจาก นพ.วิชัย เป็นกรรมการของสถาบันพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทยที่บังเอิญผมได้รับแต่งตั้งให้เป็น กรรมการอยู่ด้วย ผมจึงคิดว่า ตัวเองควรแสดงออกทางการเมืองของตนต่อบทบาทดังกล่าวของ นพ.วิชัย รวมถึงคนอื่นๆ ที่ผมไม่ใคร่ขอเอ่ยนามถึง ด้วยการขอลาออกจากการเป็นกรรมการที่ตัวเองเป็นอยู่ เพื่อ คัดค้านต่อการกระทำดังกล่าวตามอัตภาพที่ผมสามารถทำได้ และเพื่อลดความรู้สึกอับอายตัวเองที่ต้องทำงานร่วมกับคนเหล่านี้ที่ปราศจาก หิริโอตัปปะ คิดว่าตนเองมีคุณธรรมวิเศษสูงส่งกว่าผู้อื่นๆ สามารถใช้ตนเองตัดสินผู้อื่นได้ตลอดเวลา เพราะคิดว่าผู้ที่เป็นแพทย์คือเทวดาที่ล่วงรู้ทุกเรื่องและอยู่เหนือมนุษย์ ทั่วไป

ทั้งๆ ที่ความอัปยศคดโกงและความไร้มนุษยธรรมต่างๆ ก็เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในวงการแพทย์อยู่ตลอดเวลา ดังที่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาอยู่เนืองๆ ซึ่งแม้ว่าจะอ้างว่าเป็นเรื่องของนักการเมือง แต่ส่วนมากก็มักเกี่ยวข้องกับบรรดาบุคลากรทางการแพทย์ที่มักอวดตนว่าเป็น เทวดาผู้มีคุณธรรมวิเศษทั้งนั้น

ผมคิดว่า หากมีการตรวจสอบเรื่องแบบนี้ นพ.วิชัย ก็ควรจะหันมาตรวจสอบเรื่องการใช้เงินของหน่วยงานตระกูล ส. ทั้งหลาย ที่นำเอาเงินภาษีของประชาชนมาแจกจ่ายให้แก่เครือข่ายคนดีของตนอย่างปราศจาก ความอับอาย ปีๆ หนึ่งหลายพันล้าน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ทวีศักดิ์ เผือกสม

Assistant Professor
Regional Studies Program/ Southeast Asian Studies
School of Liberal Arts
Walailak University

**********
เรื่องเกี่ยวเนื่อง

-เอ๊กซเรย์ขี้ในสมองของหมอสลิ่มตุลย์8หลอดประเวศ150ชูชัย6ศพวิชัยน้ำมันหลวง&พุดเดิ้ล2นัด

หนังสือแพทย์ เทพเจ้ากาลี


ผลงานของ อีวาน อีลิช (Ivan Illich)
แปลโดย น.พ.สันต์ หัตถีรัตน์

ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของศตวรรษนี้ การแพทย์แผนปัจจุบันได้สถาปนาตนเองเป็นศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งทุกคนจะต้องเชื่อถือและคัดค้านมิได้ เสื้อคลุมของแพทย์ สิ่งแวดล้อมที่ปราศจากเชื้อโรค รถพยาบาลและการประกันสุขภาพกลายเป็นเครื่องรางของขลังที่จำเป็นต้องมีไว้ใน การดูแลรักษา

การแพทย์ได้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่ผูกขาด และจำกัดความสามารถของมนุษย์ที่จะปรับปรุงดูแลรักษาตนเอง มนุษย์จึงตกเป็นทาสของบริการแพทย์ เช่นเดียวกับการตกเป็นทาสของบริการอื่นๆ ของระบบอุตสาหกรรม

กระบวนการที่ทำให้ชีวิตต้องตกอยู่ใต้อาณัติแพทย์นี้จักต้องถูกยับยั้ง

http://thaienews.blogspot.com/2011/08/blog-post_24.htmlไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน