แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

คำแถลงข่าวของสนนท กรณีสมยศ พฤกษาเกษมสุข

prainn


แถลงข่าว สนนท. กรณีจับกุมสมยศ

http://www.youtube.com/watch?v=J-K2BDS7c5I&feature=player_embedded


ดัชนีชี้วัดเสรีภาพสื่อ : กรณีสมยศ พฤกษาเกษมสุข

คำแถลงข่าวของสนนท


เสรีภาพสื่อ ไม่ใช่สิ่งที่ควรถูกสงวนไว้สำหรับเฉพาะแค่สื่อมวลชนบางกลุ่ม แต่ควรเป็นสิ่งที่สื่อมวลชนทุกคนต้องได้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันคือเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการแสดงความคิดเห็น เพื่อวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่พวกเราเห็นว่าไม่มีความชอบธรรม สมควรมีการปฏิรูปแก้ไขให้เป็นประชาธิปไตย ไม่ว่านาย สมยศ พฤกษาเกษมสุข’, บก. นิตยสารเร็ดพาวเวอร์, จะเป็นสื่อที่ประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าสวมเสื้อสีอะไร หรือไม่นั้น ย่อมไม่ใช่สิ่งสำคัญ และย่อมไม่ใช่เหตุที่จะทำให้สื่อมวลชนทั้งหลายต้องหุบปากสงบคำอยู่ในโอวาท อันดีของระ
บอบเผด็จการ

ขอเพียงสื่อนั้นไม่ได้ละเมิดหลักการพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ทั้งหลายแล้ว ความคิดเห็นทางการเมือง และข้อเสนอแนะของสื่อนั้นๆ ย่อมสมควรได้รับการพิทักษ์ เพราะสื่อมวลชน คือ กระบอกเสียงของประชาชน หากสื่อมวลชนใด ไม่สามารถเป็นตัวแทนปากเสียงของประชาชนได้ พวกเขาเหล่านั้นก็เปรียบได้กับกลุ่มคนที่อาศัยจีวรของสมภารเพิ่อแสวงหาผล ประโยชน์จาก
ความศรัทธาของประชาชน เงินที่สมภารปลอมใช้เลี้ยงชีพไปวันต่อวันนั้น คือการขูดรีดประชาชนในอีกทางหนึ่งโดยแท้

ในเวลาที่การพูดถึงสถาบันกษัตริย์ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง อาจนำไปสู่การกลายเป็นอาชญากรทางความคิด สื่อมวลชนย่อมมีหน้าที่ออกมาพูด เขียน แสดงออก สิ่งที่ประชาชนทั่วไปไม่สามารถแสดงออกได้อย่างปลอดภัย และนายสมยศ พฤกษาเกษมสุขได้ทำหน้าที่นั้นครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการถูกจับกุมคุมขังในวันนี้ เป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวเพื่อล่ารายชื่อยกเลิกกฎหมายหมิ่นประมาทกษัตริย์ ม. 112 ที่เขาได้กระทำมาอย่างต่อเนื่อง

หากว่าการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกฎหมายให้มีความเป็นประชาธิปไตย จะกลายเป็นช่องทางให้รัฐหาทางกำจัดการเคลื่อนไหวนี้ สู้ประกาศไปอย่างชัดเจนเลยดีกว่าหรือไม่ ว่าประเทศนี้เป็นระบอบเผด็จการอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตย อย่างที่สร้างความเคลือบแคลงสงสัยให้กับประชาชนและนานาชาติมาโดยตลอด

ไม่ว่าสิ่งที่นายสมยศกระทำจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์หรือไม่ แต่ถึงที่สุดแล้วการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ก็ควรเป็นสิ่งที่สามารถ กระทำได้ในป
ระเทศที่เป็นประชาธิปไตย ทั้งนี้พึงระลึกไว้ด้วยว่า มันเป็นคนละเรื่องกันกับการล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ ซึ่งเป็นแนวคิดในระบอบก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

นอกจากนี้ การหมิ่นประมาท ดูหมิ่น และอาฆาตมาดร้าย ก็เป็นคนละเรื่องกับการล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ ในระบอบใหม่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ไม่มีการล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ เพราะกษัตริย์ในระบอบใหม่ ไม่มีพระบรมเดชานุภาพ เพราะทรงเป็นกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ การละเมิดรัฐธรรมนูญต่างหากที่สำคัญกว่าการละเมิดพระบรมเดชานุภาพ

และในขณะนี้ รัฐได้ละเมิดรัฐธรรมนูญอันเป็นลายลักษณ์อักษร และสวมรอยด้วยรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการที่ครอบงำระบบความคิดสำนึกของคนใน ประเทศนี้อยู่
อีกที นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข เป็นเหยื่อของอาชญากรรมที่รัฐกระทำขึ้นต่อพลเมืองของตนเอง

เรามีข้อเรียกร้องต่อการจับกุมนายสมยศ และยืนยันจุดยืนดังต่อไปนี้
1. เราจะเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา 112 ต่อไป
2. เราจะเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวนายสมยศฯ จนกว่าจะได้ผล
3. กระบวนการยุติธรรมต้องไม่เป็นเครื่องมือรับใช้อุดมการณ์กษัตริย์นิยม และ
4. สื่อมวลชนทั้งหลาย ต้องร่วมกันออกมาเรียกร้องให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายสมยศ ซื่อสัตย์ต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ เทิดทูนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเหนือกว่าสิ่งอื่นใด

อ่านโดยนายสุวิทย์ เลิศไกรเมธี
แถลงเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 ณ สำนักงานนิตยสารเรดนิวส์ อิมพีเรียลชั้น5

http://www.internetfreedom.us/thread-23054.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน