แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ยิ่งลักษณ์สักการะ ไหว้สถูปบรรพบุรุษ และพบปะพี่น้องที่เชียงใหม่

ยิ่งลักษณ์ สักการะครูบาศรีวิชัย จังหวัดเชียงใหม่ 21 5 2554

http://www.youtube.com/watch?v=VuwXscP9oD4&feature=related

ยิ่งลักษณ์ไหว้พระดอยสุเทพ.wmv

http://www.youtube.com/watch?v=E3qbrM1i56k&feature=related

ยิ่งลักษณ์ ไหว้สถูปบรรพบุรุษ ที่วัดโรงธรรมสามัคคี จังหวัดเชียงใหม่ 21 5 2554

http://www.youtube.com/watch?v=6Ur6o4kHdfo&feature=related

ยิ่งลักษณ์ พบปะพี่น้อง ตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม่ 21 5 2554

http://www.youtube.com/watch?v=TZsFGBbhJsg&feature=related

ประมวลภาพ'ยิ่งลักษณ์ เชียงใหม่

http://www.youtube.com/watch?v=XSpaNFrNrvo&feature=related

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน