แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

จะช่วยเหลือนักโทษอุบลฯได้อย่างไร????? 33 ปี 12 เดือน โทษที่รอความยุติธรรมอย่างแท้จริง
โดย Jittra Cotchadet เมื่อ 1 กันยายน 2011 เวลา 10:51 น.


เราไม่ทิ้งกัน

สืบ เนื่องจากการถูกคุมขังทำให้สภาพครอบครัวได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ทางอาจารย์มหาลัยอุบลฯได้เห็นว่าการเยียวยาเบื้องต้นคือเริ่มต้นใหม่ในการทำ มาหากินสำหรับคนที่ศาลยกฟ้องและพ้นโทษ ส่วนคนที่ถูกตัดสินยาวนาน ญาติจำเป็นในการดูแลครอบครัว จึงต้องการช่วยเหลือครอบครัวละ 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นทุนเริ่มต้น ในขณะนี้ทางอาจารย์มหาลัยอุบลฯยังขาดเงิน อีก 170,000 บาทจึงจะได้ครบทุกครอบครัว

จึงขอรณรงค์ให้พี่น้องเราช่วยกันบริจาคให้คนละ 100 บาทเท่านั้น เพียง 1700 คน ก็สามารถบรรลุเป้าหมายแล้วค่ะ หรือให้มากกว่าก็ได้นะค่ะ

ร่วม บริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นางสาวกิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น หรือนายเสนาะ เจริญพร หรือนางเสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ บัญชีเลขที่ 393 0 23434-3 สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รวมพลัง สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้ชีวิตมนุษย์ที่สามารถจับต้องได้

หมายเหตุ

อาจารย์เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อาจารย์เสนาะ เจริญพร อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ถอดคำพิพากษาคดีเผาศาลากลาง จ.อุบลราชธานี 21 ผู้ต้องหา

จำเลยที่ 1

นายพิเชษฐ์ ทาบุตตา

มีความผิดตามประมาลกฎหมายอาญา 215 วรรคแรก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ม. 9(2),18ประกอบอาญาม.83,85

การ กระทำของจำเลยเป็นการกระทำกรรมเดียวมีความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามพ .ร.ก.ฉุกเฉิน ม.9(2),18ซึ่งเป็นความผิดหนักสุดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.90 จำคุก 1 ปี

นางอรอนงค์ บรรพชาติ(3)

นายอุบล แสนทวีสุข(10)

นายสุพจน์ ดวงงาม(15)

มีความผิดตามประมาลกฎหมายอาญา 215 วรรคแรก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ม. 9(2),18ประกอบอาญาม.83

การ กระทำของจำเลย จำคุก 1 ปี แต่การนำสืบของจำเลยที่ 2,10และ15 เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้คนละ 1ใน 3ตามประมาวลกฎหมายอาญา ม.78 คงจำคุกคนละ 8 เดือน

นายประดิษฐ์ บุญสุข(4)

นายลิขิต สุทธิพันธ์(7)

นายไชยา ดีแสง(18)

นายพิสุทธิ์ บุตรอำคา(19)

มีความผิดตามประมาลกฎหมายอาญา 215 วรรคแรก ม. 365(2)ประกอบด้วยม. 364 พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ม. 9(2),18 ประกอบประมวลกฎหมายอาญาม. 83

การ กระทำของจำเลยที่ 4,7,18 และ19เป็นการกระทำกรรมเดียวมีความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ให้ลงโทษฐานบุกรุกจำ คุกลนละ 3 ปีในการนำสืบจำเลย 4,7,18 และ 19เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้คนละ 1ใน 3ตามประมาวลกฎหมายอาญา ม.78 คงจำคุกคนละ 2 ปี

นางสาวปัทมา มูลนิล (5)

นายธีรวัฒน์ สัจจะสุวรรณ์(9)

นายสนอง เกตุสุวรรณ(12)

นายสมศักดิ์ ประสานทรัพย์(17)

มี ความผิดตามประมาลกฎหมายอาญา 215 วรรคแรก 218(4),360,365(2)ประกอบด้วยกฎหมายอาญาม.364พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ม. 9(2),18 ประกอบประมวลกฎหมายอาญาม. 83

การกระทำของจำเลยที่ 5,9,12และ 17 เป็นเป็นการกระทำหลายกรรมต่างวาระ ให้ลงโทษหลายกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมาวกฎหมายอาญามาตรา 91 ฐานร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่สิบคนขึ้นไปกับฐานร่วมกันชุมนุมตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ในเขตที่มีการประกาศสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เป็นการกระทำกรรมเดียวที่มีความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานร่าวกันมั่วสุมตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปห้าคนขึ้นไปในเขตที่มีการ ประกาศสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่ สุด ตามประมวลกฎหมายอาญาม.90 จำคุก 1 ปี /ฐานร่วมกันบุกทำให้เสียทรัพย์ ฐานร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์อันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินเป็นกรรมเดียว ผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษร่วมกันวางเพลิงเผา ทรัพย์อันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญาม.90 ตามพฤติกรรมแห่งคดีสำหรับจำเลยที่ 5,9,12และ17มักจะอุกอาจและร้ายแรงยิ่งทรัพย์สินของทางราชการเสียหายจนไม่อาจ เยียวยากลับคืนสภาพเดิมได้มูลค่าความเสียหาย 92,260,155.90 บาท สมควรให้ลงโทษเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างจำคุกตลอดชีวิต/ การนำสืบจำเลย 5,9,12 และ 17เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้คนละ 1ใน 3ตามประมาวลกฎหมายอาญา ม.78 ประกอบม. 53ฐานร่วมกันชุมนุมตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ในเขตที่มีการประกาศสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงจำคุกคนละ 8 เดือน / ฐานร่วมกันวางเพลิงเผา ทรัพย์อันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินจำคุกคนละ 33 ปี 4 เดือนรวมจำคุก 33 ปี 12 เดือน

นางสุมาลี ศรีจินดา(3)

นายสีทน ทองมา(6)

นายบุญเหรียญ ลิลา(8)

นายชัชวาล ศรีจันดา(11)

นายถาวรแสนทวีสุข(13)

นายธนูศิลป์ ธนูทอง(14)

จ่าสิบเอกสมจิตร สุทธิพันธ์(16)

นายคำพลอย นะมี (20)

นายพงษ์ศักดิ์ อรอินทร์(21)

ยกฟ้อง

http://www.youtube.com/user/RuMiCBR#p/a/u/1/YUwy6uMngOI

http://www.facebook.com/#!/notes/jittra-cotchadet/%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AF%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3-33-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-12-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87/271573039519491

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ร่วมเขียน