แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

สุรชัย แซ่ด่าน 29 สิงหาคม 2554

THE SUN

เรียน พี่น้องผู้รักประชาธิปไตย และ ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

สุรชัย แซ่ด่าน ขอกราบเรียนต่อทุกท่านออกมาจากคุกว่าการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้น คือ การปกป้องที่ดีที่สุด แต่ถ้ายังมีการไล่ล่าจับกุม คุมขัง บีบคั้น กลั่นแกล้ง แล้วจะปรองดองปกป้องได้อย่างไร เพราะผู้ถูกกระทำก็มีหัวใจ

จงอย่ามองแต่ด้านผู้กระทำติดตาม ม.112 ด้านเดียว แต่ควรมองอีกด้านหนึ่ง คือ ด้านที่เป็นสาเหตุ และต้องแก้ไขไปพร้อมกัน

สุรชัย แซ่ด่าน
เรือนจำพิเศษกลางกรุงเทพมหานคร
29
สิงหาคม 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ร่วมเขียน