แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554

โผทหารเสร็จ-ตท.12 พรึ่บ "ทนงศักดิ์"ผงาดผช.ผบ.ทบ. เตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯสัปดาห์หน้าโผทหารเสร็จแล้ว เตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯสัปดาห์หน้า ประยุทธ์ดัน ตท.12 ขึ้นแผงเพียบดาว์พงษ์นั่ง รอง ผบ.ทบ. ดึงธวัชชัยจาก มทภ.2 มาเสียบ ผช.ผบ.ทบ. ส่วนคณิตน้องเล็กบูรพาพยัคฆ์ข้ามห้วยนั่งรอง ผบ.สส.เล็งจ่อขึ้นผบ.สส.ปีหน้า ส่วนศิริชัยนั่ง เสธ.ทบ.จากแรงหนุนของประวิตร วงษ์สุวรรณส่วนยุทธศักดิ์ยันมีอำนาจเต็มจัดโผทหาร แนะให้ ผบ.เหล่าทัพ ไปศึกษา พ.ร.บ.กลาโหม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดทำบัญชีรายชื่อโยกย้ายนายทหารประจำปี 2554 หลังจากที่โผรายชื่อได้จัดส่งสำเนามายัง พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา จากนั้น พล.อ.ยุทธศักดิ์ได้ส่งกลับให้แต่ละเหล่าทัพเพื่อปรับแก้ไขพิจารณาใหม่ เนื่องจากมีเวลาพอที่จะพิจารณาชื่อเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับ นโยบายความปรองดองของรัฐบาล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม บรรดาเหล่าทัพโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ได้นำบัญชีรายชื่อจัดส่งมายัง พล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) เป็นที่เรียบร้อย จากนั้น พล.อ.ทรงกิตติได้จัดส่งสำเนารายชื่อมายัง พล.อ.ยุทธศักดิ์เพื่อตรวจทานรายชื่อ ซึ่งปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อเล็กน้อย เพื่อความเหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย พล.อ.ยุทธศักดิ์ พล.อ.ทรงกิตติ และ พล.อ.ประยุทธ์ ได้มีการหารือเพื่อให้การเสนอรายชื่อโยกย้ายทหารอีกรอบเพื่อความเหมาะสมใน การทำงานร่วมกับรัฐบาล

สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผบ.เหล่าทัพเห็นด้วยตามที่ พล.อ.ยุทธศักดิ์เสนอ พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้ที่มีความอาวุโสอันดับหนึ่งของกระทรวงกลาโหมขึ้นเป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม โดยมี พล.อ.สกนธ์ สัจจานิจย์ เจ้ากรมเสมียนตรา เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ชาตรี ทัตติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม (สงป.) เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.อ.ศรีเชาวน์ จันทร์เรือง ผช.ผบ.ทอ. เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

พล.อ.ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์ ที่ปรึกษาพิเศษ สป. เป็น ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม พล.อ.ชัชวาลย์ ขำเกษม ที่ปรึกษาพิเศษ สป. เป็น เจ้ากรมเสมียนตรา พล.ท.ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม (สนผ.กห.) เป็น ผอ.สนผ.กห.

ขณะ ที่กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) พล.อ.ทรงกิตติได้เสนอชื่อ พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ ประธานที่ปรึกษา บก.ทท. เป็น ผบ.สส. โดยให้เหตุผลว่าได้พูดคุยกับ พล.อ.เสถียร และ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เสธ.ทหาร โดยมีข้อตกลงว่าหาก พล.อ.เสถียรเกษียณอายุราชการในปี 2555 จะส่งตำแหน่ง ผบ.สส.ให้กับ พล.อ.ธนะศักดิ์ต่อไป ทำให้ พล.อ.ธนะศักดิ์ต้องนั่งในตำแหน่ง เสธ.ทหารต่อไปอีก 1 ปี แต่ที่ฮือฮาเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ได้ใช้โควตา ทบ.เสนอชื่อ พล.อ.คณิต สาพิทักษ์ ประธานที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม น้องรักบูรพาพยัคฆ์ข้ามฟากมาเป็น รอง ผบ.สส. เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้ส่งนายทหารจาก ทบ.ข้ามมานั่งในตำแหน่งดังกล่าว จึงให้ พล.อ.คณิตไปแทน ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ได้หารือกับ พล.อ.ทรงกิตติ และ พล.อ.ยุทธศักดิ์ และทุกฝ่ายไม่ มีปัญหาและยอมรับได้

ขณะที่รายชื่อส่วนใหญ่ของกองทัพ บก (ทบ.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้จัดทำโผและยังคงดันเพื่อน "ตท.12" ขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญเหมือนเดิม โดยดัน พล.อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ จาก เสธ.ทบ.ขึ้นเป็น รอง ผบ.ทบ. ขยับ พล.อ.ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม "ตท.11" จาก ผช.ผบ.ทบ. ขึ้นเป็นประธานคณะที่ปรึกษา ทบ. เปิดทาง พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน "ตท.11" เพื่อนร่วมรุ่นจากที่ปรึกษา ทบ. ขึ้นเป็น ผช.ผบ.ทบ. ตามข้อตกลงที่ พล.อ.ประยุทธ์เคยสัญญาว่าจะให้ตำแหน่งนี้เมื่อปีที่แล้ว นอกจากนี้ยังมีแรงหนุนจากรัฐบาลเพื่อไทยสนับสนุน เนื่องจากเป็น "น้องเขย" ของ ส.ส.พรรคเพื่อไทย

นอกจากนั้น ยังดึง พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร แม่ทัพภาคที่ 2 ขึ้นเป็น ผช.ผบ.ทบ. เพื่อน "ตท.12" จากเดิมที่จะดัน พล.ท.โปฎก บุนนาค ผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.) เพื่อนอีกคนขึ้น แต่เกรงว่ากลัวถูกต้านจากรัฐบาล เพราะเป็นกำลังหลักในการสลายคนเสื้อแดงที่ผ่านมา โดยให้ พล.ท. ศิริชัย ดิษฐกุล "ตท.13" รอง เสธ.ทบ. ขึ้นเป็น เสธ.ทบ. เพื่อดูสายงานด้านยุทธการ พร้อมทั้งยังมีแรงหนุนของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผลักดันเพื่อให้มารับตำแหน่งนี้

สำหรับ เพื่อน ตท.12 ที่ขึ้นตำแหน่งสำคัญประกอบด้วย พล.ท.ชลวิทย์ เพิ่มทรัพย์ ปช.ทบ. เป็น หน.ฝสธ.ประจำ ผบช. พล.ท.สิงห์ศึก สิงห์ไพร จก.ยศ.ทบ. เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ ทบ. (อัตราพลเอก) พล.ท.โปฎก บุนนาค ผบ.นสศ. เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ ทบ.(อัตราพลเอก) พล.ท.อำพน ชูประทุม ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ. เป็น รอง เสธ.ทบ. พล.ท.วิลาศ อรุณศรี ผช.เสธ.ทบ.ฝขว. เป็น รอง เสธ.ทบ. พล.ท.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ผช.เสธ.ทบ.ฝกร. เป็น รองเสธ.ทบ. พล.ท.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผช.เสธ.ทบ. ฝกบ. เป็น ปลัดบัญชี ทบ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้ พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้หารือกับ ผบ.เหล่าทัพถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่มีอำนาจสูงสุดในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และปรับเปลี่ยนในตำแหน่งการปรับย้ายนายทหารเพื่อความเหมาะสม โดยขอให้ ผบ.เหล่าทัพดูกฎกระทรวงกลาโหมในข้อ มาตรา 25 ที่ระบุชัดเจนว่า ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องโหวต เพียงแต่ให้ใช้วิธีที่กลาโหมกำหนดซึ่งใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะ สามารถกำหนดวิธีของตนเอง โดยสามารถออกเป็นคำสั่งของกลา โหมซึ่ง ไม่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดระเบียบกระทรวงกลาโหม ที่ผ่านมาคนทั่วไปเข้าใจว่า พ.ร.บ.กำหนดให้โหวตจึงเป็นการเข้าใจผิด ข้อเท็จจริงเป็นอำนาจของรัฐมนตรีและการแต่งตั้งทหารทุกระดับชั้นไม่มีประเทศ ไหนใช้การโหวต มิฉะนั้นทหารจะไม่ฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชา จะกลายเป็นนักการเมืองไป

อย่างไรก็ตาม สำหรับโผโยกย้ายทหาร คาดว่า พล.อ.ยุทธศักดิ์จะนำบัญชีรายชื่อโยกย้ายนายทหารประจำปี 2554 มอบให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯได้ภายในสัปดาห์หน้า

ที่กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) พล.อ. ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) ให้สัมภาษณ์ถึงการโยกย้ายบัญชีรายชื่อนายทหารประจำปีว่า คุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนใหม่ จะต้องควบคุมบังคับบัญชากองทัพไทย ซึ่งหมายรวมถึงกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ประสานอำนวยการให้สามารถทำงานร่วมกันได้

ผู้สื่อ ข่าวถามว่า การจัดทำบัญชีรายชื่อมีการล้วงลูกจากนักการเมืองหรือไม่ พล.อ.ทรงกิตติกล่าวยืนยันว่า ไม่มี และขอร้องว่าอย่าใช้คำว่า "ล้วงลูก" เพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้เกียรติกองทัพ และมองว่าผู้บัญชาการเหล่าทัพทุกคนเดินทางมาจนถึงวันนี้ก็เป็นระยะเวลา 40 ปีแล้ว ซึ่งทุกคนอยู่ใกล้ชิดกับผู้ใต้บังคับบัญชา รู้จักกันและรู้ว่าใครจะทำงานในหน้าที่ไหน ทุกคนคิดเหมือนกัน คือ อยากให้กองทัพเข้มแข็ง แข็งแกร่ง และสามารถเป็นพลังของประเทศชาติ เป็นพลังของรัฐในการปกป้องอธิปไตย และเป็นกองทัพของประชาชน อย่าไปกังวลเรื่องนี้ มีเรื่องอื่นให้กังวลอีกมาก ยืนยันว่ากองทัพมั่นคง

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1314671262&grpid=01&catid=01&utm_source=MatichonOnline&utm_medium=MatichonOnline

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ร่วมเขียน