แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

อ.จรัล ดิษฐาอภิชัยเรียกร้องประชาคมโลกขอให้สนับสนุนจัดตั้งรัฐบาลใหม่

ผลการเลือกตั้ง๓ กรกฎาคม ชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตย

ข่าวเที่ยง DNN 4 7 54 นปช ประกาศชัยชนะภาคประชาชน
http://www.youtube.com/watch?v=sho7bAS0GZY&feature=player_embedded

โดย จรัล ดิษฐาอภิชัย อดีตกรรมการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
5 กรกฎาคม 2554

การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่๓ กรกฎาคม ๒๕๑๑ ผ่านไปด้วยดี ประชาชนไทยไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอย่างคึกคัก มีจำนวนมากถึง ๗๔ เปอร์เช็นต์ และผลของการเลือกตั้งไปเป็นตามความคาดหมาย พรรคเพื่อไทยได้รับเลือกตั้งจำนวน ๒๖๕ คน เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นับเป็นเสียงข้างมากอย่างสัมบูรณ์( absolute majority)

ผลของการเลือกตั้งครั้งนี้สะท้อนเจตนารมณ์ทั่วไปของประชาชนคนไทยที่ต้องการ ให้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล และนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย อันเป็นสิทธิกำหนดใจตนเอง ( right to self determination ) ของพลเมืองไทย และสะท้อนความก้าวหน้าทางสังคมการเมืองที่ยอมรับผู้นำสตรี และที่สำคัญ แสดงว่าประชาชนไทยไม่ต้องการฝ่ายเผด็จการ ไม่ต้องการอำมาตยาธิปไตย โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ ที่มือเปื้อนเลือดจากการสังหารหมู่เมื่อเดือนเมษายนและพฤษภาคม ปีที่แล้ว มีคนเสียชีวิต ๙๑ ค น บาดเจ็บเกือบ๒๐๐๐ คน พรรคนี้จึงได้รับเลือกตั้งเพียง๑๖๐ คน

ก่อนและหลังการเลือกตั้ง ผู้คนทั้งหลายวิตกกังวลว่า แม้พรรคเพื่อไทยจะได้เสียงข้างมาก แต่จัดตั้งรัฐบาลลำบาก ด้หากตั้งรัฐบาลได้ ก็บริหารประเทศไม่นาน จะมีฝ่ายจงรักภักดี อำมาตยาธิปไตย อาทิ ขบวนการต่อต้านทักษิณ พันธมิตรเสื้อเหลือง สื่อมวลชน คนชั้นกลางและกองทัพฯลฯ คอยต่อต้าน เป็นอุปสรรคขัดขวาง

ทว่า เมื่อผลเลือกตั้งออกมาดังกล่าว และพรรคเพื่อไทยเชิญชวนพรรคอื่นอีก๔ พรรคมาร่วม ซึ่งแสดงถึงความใจกว้างทางการเมือง และแนวทางสามัคคีปรองดอง ทำให้ให้รัฐบาลมีเสียงในสภาจำนวนมากยิ่งขึ้น เพิ่มความชอบธรรมทางการเมือง การจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยคงจะราบรื่น

อย่างไรก็ตาม วิกฤติทางการเมืองที่ดำรงอยู่มากว่า๕ ปี และฝ่ายที่ไม่เชื่อระบอบประชาธิปไตย ดูถูกพรรคและนักการเมือง ไม่เอาการเลือกตั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนชั้นสูงและชนชั้นกลางบน คงไม่ยอมรับและเคารพการตัดสินใจของประชาชนส่วนใหญ่ผู้เป็นเจ้าของอำนาจ อธิปไตย ย่อมจะไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ทางการเมืองจากการเลือกตั้งทั่วไป พวกเขาจะเตรียมผนึกกำลังและเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลทุกวิถีทาง สันติและรุนแรง เปิดเผยและลับ กระทั่งเรียกร้องรัฐประหาร ดังนั้น ข้าพเจ้าขอเรียกร้องประชาคมโลกให้สนใจติดตามสถานการณ์ในประเทศไทย เฉพาะหน้า ขอให้สนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลใหม่

ภาคภาษาอังกฤษ

The Results of July 3rd Election--- A Victory for Thai Democracy

The general election on July 3, 2011 went well. Thai people as many as 75-percent went to the poll with enthusiasm, and the result was in line with expectations. The Pheu Thai Party won the election with 265 MPs that is more than half of the total MPs. It is an absolute majority.

The results of this election reflect the general will of Thai people who want Pheu Thai Party to form the government, and Ms. Yingluk Shinawatra as the first female Thai Prime Minister. This is the rights to self-determination of the Thai citizen echoing the social and political progress of Thai society in accepting female leadership. More importantly, it shows the Thai people do not want any more dictatorship and aristocracy, especially from the Democrat Party whose hands are bloody from the April and May massacres that killed 91 and injured nearly 2000 people. The Democrat won only 160 MPs.

Before and after the election, many were concerned that although Pheu Thai Party may be the party to a majority, they will have difficulty in forming the government; or if it could, it will not allow to govern for a long periods of time. Royalists, Aristocrats and wannabe such as anti-Thaksin forces PAD Yellow shirts, some sector of the press, some middle class, and the armed forces etc. will resist and obstruct.

When the results of the election came out showing Pheu Thai Party won the solid majority, it still invited four other political parties to join in forming a coalition government. This shows political openness. In addition, the specific direction for unity and reconciliation advocates by Pheu Thai encourages other to join. This raises the number of MPs; hence enhance political legitimacy. The forming of the government by Pheu Thai party ought to be smooth.

However, the political crisis that existed for more than five years, couple with parties that do not believe in democracy, that look down upon political parties and politicians, that do not believe in electoral process, which include people in high society, some middle class, probably will not accept nor respect the will of the people, who are sovereign. They will not accept defeat from this general election. They will join forces and will move against the government in any way---peaceful or violent, open or clandestine, even calling for a coup.

Therefore, I urge the international community to monitor the situation in Thailand. In this first stage, support the forming of government by the party that won the election.

Jaran Ditapichai

Former National Human Rights Commissioner

http://thaienews.blogspot.com/2011/07/blog-post_05.html

1 ความคิดเห็น:

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน