แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ทิศทางการเคลื่อนไหวของขบวนการผู้รักประชาธิปไตย 9-7-2011 หลังการเลือกตั้ง

วิทยากรดัง 4 สุ 4 ท่าน
อ.สุนัย จุลพงษ์ธร
อ.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
อ.สุดสงวน สุธีสร
อ.สุดา รังกุพันธ์
http://speedhorse.blogsite.org/thread.php?fid=2

1 แดงสยาม ร้านจิตรประภัสสร 9 7 2011

http://www.youtube.com/watch?v=OF9J8JOUJ6I&feature=player_embedded

2 สุนัย แดงสยาม ร้านจิตรประภัสสร 9 7 2011

http://www.youtube.com/watch?v=_FBWEKoFK3Q&feature=player_embedded#at=28

3 แดงสยาม จิตรประภัสสร 9 7 2011

http://www.youtube.com/watch?v=0aoffdJOgMU&feature=player_embedded#at=33

5 แดงสยาม จิตรประภัสสร 9 7 2011

http://www.youtube.com/watch?v=GhY7kFmnJtE&feature=player_embedded

6 แดงสยาม จิตรประภัสสร 9 7 2011

http://www.youtube.com/watch?v=AftxvA0w7SY&feature=player_embedded


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน