แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย(สนนท.)ได้อ่านแถลงการณ์และยื่นหนังสือ ต่อตัวแทนกระทรวงกลาโหม

"ลดงบประมาณทหารอย่าใช้ภาษีเข่นฆ่าประชาชน"
วันนี้(12 เมษายน 2554)เวลาประมาณ 13.45 น. สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย(สนนท.)ได้อ่านแถลงการณ์และยื่นหนังสือ ต่อตัวแทนกระทรวงกลาโหม เพื่อชี้ให้เห็นว่าขณะที่ทั่วโลกจมอยู่กับความแร้นแค้น ความยากจน และเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงวิกฤติในด้านต่างๆ

รัฐบาลกับให้ความสนใจกับความทุกข์ยากเหล่านั้นเป็นเรื่องรองและตัดงบประมาณ ในการช่วยเหลือ เพื่อเพิ่มงบประมาณทางทหารซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับวิกฤติการณ์เหล่านี้ แต่อย่างใด สถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสตอล์กโฮล์ม(Stockholm Internationnal Peace Research Institute) เปิดเผยว่างบประมาณทหารของโลกประจำปี 2553 รวมทั้งโลกพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1 ล้าน 6 แสน 3 หมื่นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 50 ล้านล้านบาท

สำหรับประเทศไทยงบประมาณกลาโหมประจำปี 2551มีจำนวนถึง 1.3 แสนล้านบาท ซึ่งสูงเป็นอันดับ 39 ของโลก และสูงสุดเป็นอันดับ 3 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากสิงคโปร์และอินโดนีเซีย หรือเป็นรองเพียงแค่ประเทศเวียตนามหากคิดจากงบประมาณทหารต่อสัดส่วนของจีดี พี ที่สำคัญ คือ อาวุธเหล่านี้มาจากภาษีประชาชน แต่กลับถูกนำมาเข่นฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ในประเทศ

สนนท.จึงเรียกร้องให้กองทัพอย่าเป็นเครื่องมือของเครือข่ายจารีตนิยม อำนาจนิยม เพื่อใช้ในการปราบปรามประชาชนควรเกาะเกี่ยวเชื่อมโยงกับประชาชน โดยการคัดสรรผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในกองทัพต้องมาจากการสรรหาของสภาผู้แทน ราษฎรและคณะรัฐมนตรี ไม่ใช่โดยคณะกรรมาธิการทหารของกองทัพ หรือบุคคลผู้มีบารมีนอกกองทัพ รวมถึงระบบการศึกษาของทหารต้องปลูกฝังให้เห็นคุณค่าในการพิทักษ์สิทธิ เสรีภาพของประชาชนไว้เป็นอันดับหนึ่ง และส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในกองทัพ

ตัดงบประมาณทหาร หยุดใช้ภาษีเข่นฆ่าประชาชน
ด้วยความสมานฉันท์
12 เมษายน 2554
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย(สนนท.)
และองค์กรสมาชิก

ในการเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้มีการเผาแบงค์กงเต็กและรูปรถถัง ระเบิด เครื่องบิน เรือดำน้ำ ที่หน้ากระทรวงกลาโหมเพื่อเป็นสัญญลักษณ์ให้รู้ว่า งบประมาณจำนวนมหาศาลในประเทศที่ตกอยู่กับกองทัพไม่ได้ต่างไปจากเศษกระดาษที่ ถูกเผา โดยประชาชนไม่ได้รับประโยชน์ใดๆจากอาวุธเหล่านี้นอกจากนำมาเข่นฆ่าประชาชน ผู้บริสุทธิ์ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง

ภาพทั้งหมด >>>https://picasaweb.google.com/108313507613178447448/12201102#

http://www.tfn5.info/board/index.php?PHPSESSID=12e5046bd5c81a0c98d22110bd9af540&topic=23074.0ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน