แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554

Clip อ่านแถลงการณ์รำลึก 35 ปี 6 ตุลา 19


IFs

แถลงการณ์รำลึก 35 ปี 6 ตุลา 19

http://www.youtube.com/watch?v=OHOwhOfDNCs&feature=player_embedded

http://www.internetfreedom.us/thread-18228.html


ถ้อยคำรำลึก จาตุรนต์ ฉายแสง

เพียงดิน

http://www.youtube.com/watch?feature=pla...rhth5zD1j4

http://www.internetfreedom.us/thread-18188.html


ความฝันของผู้ยากไร้:กวีตีนแดง

โดย เพียงคำ ประดับความ (กวีตีนแดง)
คอนเสริ์ต 35 ปี 6 ตุลา 19
จากลานโพธิ์ถึงภูพาน จากภูพานสู่ลานโพธิ์
ณ หอประชุมศรีบูรพา(หอเล็ก) ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วันที่ 20 มีนาคม 2554

ความฝันของผู้ยากไร้:กวีตีนแดง

http://www.youtube.com/watch?v=V8F9x9unEMk&feature=player_embedded

http://www.internetfreedom.us/thread-18279.html

บรรทัดประวัติศาสตร์:โดยแม้ว พี่น้องผองเพื่อน

บทกวี "บรรทัดประวัติศาสตร์" โดย วฒน.
อ่านโดยคุณแม้ว กลุ่มพี่น้องผองเพื่อน
คอนเสริ์ต 35 ปี 6 ตุลา 19
จากลานโพธิ์ถึงภูพาน จากภูพานสู่ลานโพธิ์
ณ หอประชุมศรีบูรพา(หอเล็ก) ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วันที่ 20 มีนาคม 2554

บรรทัดประวัติศาสตร์:โดยแม้ว

http://www.youtube.com/watch?v=Sr5xtO12pUI&feature=player_embedded

http://www.internetfreedom.us/thread-18324.html


บทกวี ไม่มีใครอยู่เหนือประชาชน : น้องว่าน

IFs

http://www.youtube.com/watch?v=gUEWJBvM7v0&feature=player_embedded

http://www.internetfreedom.us/thread-18127.html

Clip อ่านบทกวี พอกันที : คุณป้าปากเกร็ด

http://www.youtube.com/watch?v=mTJOgpI62tY&feature=player_embedded

คุณป้าปากเกร็ด กับบทกวี "พอกันที "
ในงานคอนเสิร์ตรำลึก 35 ปี 6 ตุลา 19 จากลานโพธิ์ถึงภูพาน ฯ
20
มีนาคม 2554 หอประชุมศรีบูรพา ม.ธรรมศาสตร์

http://www.internetfreedom.us/thread-18129.html

Clip อ่านบทกวี อรุณรุ่งความยุติธรรม : จตุพร พรหมพันธุ์

อรุณรุ่งยุติธรรม-จตุพร พรหมพันธุ์

http://www.youtube.com/watch?v=pNRKJvM76VU&feature=player_embedded

จตุพร พรหมพันธุ์ กับการอ่านบทกวี " อรุณรุ่งความยุติธรรม"
ในงานคอนเสิร์ตรำลึก 35 ปี 6 ตุลา 19 จากลานโพธิ์ถึงภูพาน จากภูพานสู่ลานโพธิ์
20
มีนาคม 2554 หอประชุมศรีบูรพา ม.ธรรมศาสตร์

http://www.internetfreedom.us/thread-18130.html

Clip อ่านบทกวีโดย อ.สุดา รังกุพันธุ์

อ.สุดา รังกุพันธุ์ อ่านบทกวี

http://www.youtube.com/watch?v=VhkD1-TF_4c&feature=player_embedded

อ.สุดา รังกุพันธุ์ อ่านบทกวีของคุณ วัฒน์ วรรลยางกูร นักเขียนรางวัลศรีบูรพา
ในงานคอนเสิร์ตรำลึก 35 ปี 6 ตุลา 19 จากลานโพธิ์ถึงภูพาน ฯ
20
มีนาคม 2554 หอประชุมศรีบูรพา ม.ธรรมศาสตร์

http://www.internetfreedom.us/thread-18131.html

6 อำนาจที่ไม่เคยได้ใช้:กี้ อริสมันต์

prainn

อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
บันทึกคำปราศรัยและร่วมร้องเพลง
คอนเสริ์ต 35 ปี 6 ตุลา 19
จากลานโพธิ์ถึงภูพาน จากภูพานสู่ลานโพธิ์
ณ หอประชุมศรีบูรพา(หอเล็ก) ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วันที่ 20 มีนาคม 2554

6 อำนาจที่ไม่เคยได้ใช้:กี้ อริสมันต์

http://www.youtube.com/watch?v=zIlHak91znM&feature=player_embedded

http://www.internetfreedom.us/thread-18221.html

ละครวันเดือดแดง:กลุ่ม 24มิถุนาประชาธิปไตย

prainn

ละครประกอบเพลง "วันเดือดแดง"
แสดงโดยกลุ่ม 24มิถุนาประชาธิปไตย
ในงาน คอนเสริ์ต 35 ปี 6 ตุลา 19
จากลานโพธิ์ถึงภูพาน จากภูพานสู่ลานโพธิ์
ณ หอประชุมศรีบูรพา(หอเล็ก) ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วันที่ 20 มีนาคม 2554

ละครวันเดือดแดง:กลุ่ม 24มิถุนา

http://www.youtube.com/watch?v=5nHdG63d5oo&feature=player_embedded

http://www.internetfreedom.us/thread-18111.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน