แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554

โองการแช่งน้ำhttp://www.youtube.com/watch?v=8bB_lkbiu64

โองการแช่งน้ำ : วงตาวัน

ฟ้าเคือง ดินโกรธ ฝนจางบอกลางร้ายแผ่นดินแล้งเกินจะปลูกสิ่งไหน ภัย...จะโถมทะลายเมืองคน

...ผองคนโกงโลก คว้าครองอย่างใจตนทุกสิ่งในโลกนี้ เป็นอย่างไรไม่สน จน...จะผลาญซะจนสิ้นพันธ์

หลอมคนรวมชาติ ล้านคนหลากดีร้ายอยู่รวมกันคนและสัตว์ทั้งหลาย ใน...แผ่นฟ้าและดินเดียวกัน

เพียงคนเท่านั้นเป็นใหญ่ ลืมคุณฟ้าให้กำเนิด เบียดเบียนชีวิตกันแข็งขืนจะฝืนลิขิต วงจรชีวิตจะสั้น ไฟ...จะเผาล้างพันธ์คนพาล

เบื้องบนฟ้าจะกดลงมา เบื้องต่ำน้ำจะกลบภูผา....ล้างมารครองเมือง…..ดับยุคเข็ญประหัตประหาร ผู้คนล้มตายอย่างผักปลา คำสาปฟ้าและดินลงทัณฑ์

ขุนคน คนใหญ่ ขุนนาง กร่างเกลื่อนไปลืมวันที่หลั่งรินน้ำ ลืมคำที่เคยให้ไว้ ไม่รักษาสัญญาฟ้าดิน

เบื้องบนฟ้าจะกดลงมา เบื้องต่ำน้ำจะกลบภูผา....ล้างมารครองเมืองดับยุคเข็ญประหัตประหาร ผู้คนล้มตายอย่างผักปลา คำสาปฟ้าและดินลงทัณฑ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน