แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554

แบนหนังสือ อ ใจ "THAILAND’S CRISIS & the Fight for Democracy"
ผบ.ตร. สั่งห้ามนำเข้าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างประเทศของ"ใจ อึ้งภากรณ์"หลังมีเนื้อหาพาดพิงสถาบันเบื้องสูง ภายใต้บทความภาวะวิกฤตของประเทศไทยและต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย

ราช กิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ คำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนี้ ที่ 702/2553 เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร

คำ สั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบุว่า ด้วยปรากฏว่าสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศ คือ THAILAND’S CRISIS & the Fight for Democracy Giles Ji Ungpakorn มีข้อความที่มีลักษณะเป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดง อาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี และรัชทายาท

อาศัยอำนาจตาม มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 ห้ามสั่งเข้า หรือนำเข้าเพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร รวมทั้งให้ริบและทำลายซึ่งสิ่งพิมพ์ดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553 พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ทั้ง นี้สื่อสิ่งต่างประเทศดังกล่าว เขียนโดยนายนายใจ อึ้งภากรณ์ อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แปลความหมายเป็นภาษาไทยว่า"ภาวะวิกฤตของประเทศไทยและต่อสู้เพื่อ ประชาธิปไตย"

เขียนโดย Go6 TV

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ร่วมเขียน