แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

ภาำพและหนังสือที่แดงเชียงใหม่ส่งผ่านผู้ว่าฯเชียงใหม่ ประท้วงอภิสิทธิ์

ศูนย์ประสานงานกลาง นปช. แดงเชียงใหม่

วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2554

เรื่อง ขอให้เลิกภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ลดดอกเบี้ยเงินกู้ คุมราคาสินค้า
เรียน รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ในช่วงการหาเสียงก่อนการเลือกตั้ง 23 ธันวาคน 2550 นายอภิสิทธิ์ เวชชีวะ ได้ประกาศเป็นสัญญาว่า แผนปฏิบัติการ 99 วันทำได้จริง หากได้เป็นรัฐบาล จะให้เลิกส่งเงินกองทุนน้ำมันสำหรับน้ำมันดีเซลและแก๊สโซฮอล์เพื่อให้น้ำมัน ถูกลง แต่ความเป็นจริงแล้วเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพิ่มภาษีสรรพสามิตน้ำมันและยังได้ขยายเพดาน การจัดเก็บภาษีน้ำมันจากที่เคยเก็บไม่เกิน 5 บาทต่อลิตร เป็น 10 บาทต่อลิตร โดยมีการเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันในอัตราลิตรละ 7 บาท ทำ ให้น้ำมันมีราคาแพงเกินปกติเนื่องจาก น้ำมันออกจากโรงกลั่นมีต้นทุนเพียงลิตรละ 15 -17 บาท เท่านั้น แต่รัฐบาลได้เก็บภาษีซ้ำซ้อนหลายตัวด้วยกันเช่น ภาษีสรรพสามิตน้ำมันลิตรละ 7 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2.10 บาท ภาษีท้องถิ่น 0.70 บาท หักเก็บเข้ากองทุนน้ำมัน 6 บาท และกองทุนพลังงาน 0.75 บาท รวมแล้วเป็นการรีดนาทาเร้นประชาชนถึงลิตรละ 16.55 บาท ราคาน้ำมันจึงแพงเกินจริงทำให้ต้นทุนการผลิตภาคอุตสาหกรรม ขนส่ง และเกษตรกรรมมีราคาสูง ส่งผลให้สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมีราคาแพงอีกด้วย
รัฐบาลยังได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อีก 0.25 % เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา เป็นการรีดนาเร้นต่อธุรกิจและลูกหนี้ธนาคารที่ต้องผ่อนชำระเงินกู้และสิน เชื่อบ้าน-รถยนต์

นอก จากนี้รัฐบาลยังได้อนุมัติการปรับขึ้นราคาจำหน่ายน้ำมันปาล์มบรรจุขวดขนาด 1 ลิตร อีก 9 บาท จากขวดละ 38 บาท เป็น 47 บาท ทำให้เกิดการกักตุนน้ำมันปาล์ม ส่วนราคาไข่ไก่แพงใบละ 6 บาท ราคาน้ำตาลทรายขายกันที่ กก.ละ 27-28 บาทสูงกว่าราคาปกติ และเริ่มขาดตลาดกันแล้ว ส่วนมะพร้าวจากเดิมจะจำหน่ายไม่เกินลูกละ 12 บาท แต่ปัจจุบันราคาพุ่งสูงถึง ลูกละ 25 บาท

การขึ้นภาษีน้ำมัน ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ และการปล่อยให้พ่อค้าฉวยโอกาสค้ากำไรเกินตัว ย่อมนำมาสู่ความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนแสนสาหัส ทำให้ประเทศไทยสูญเสียศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระการครองชีพที่หนักอึ้งของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการลดต้นการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ขนส่ง และเกษตรกรรม กลุ่มแดงเชียงใหม่ประชาธิปไตยจึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาลเป็นการเร่งด่วนดังต่อ ไปนี้

1. ให้รัฐบาลยกเลิกภาษีสรรพสามิตน้ำมัน เพื่อให้ราคาน้ำมันถูกลงอีกลิตรละ 7 บาท เพราะรัฐบาลเก็บภาษีน้ำมันซ้ำซ้อน มากเกินไป เป็นการรีดนาทาเร้นประชาชน
2. ให้ รัฐบาลตรึงราคาแก๊ส LPG แก๊สหุงต้มในครัวเรือนไปจนถึงสิ้นปี 2554 และให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณอุดหนุนราคาแก๊สที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้ ราคาถูกกว่าท้องตลาดตามปกติ ช่วยลดต้นทุนการผลิตในสภาพที่ต้นทุนด้านต่างๆพุ่งสูงอย่างรวดเร็ว
3. ให้ รัฐบาลทบทวนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือจัดทำมาตรการเยียวยาลูกหนี้ผู้ชำระเงินกู้ทางธุรกิจ ผู้ผ่อนส่งบ้าน และรถยนต์
4. ให้รัฐบาลควบคุมราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ป้องกันการฉวยโอกาสค้ากำไรเกินควร ตรวจสอบการกักตุนสินค้าน้ำมันปาล์ม มะพร้าวและน้ำตาล
5. ให้รัฐบาลจัดเก็บภาษีมรดก ภาษีที่ดิน ภาษีอัตราก้าวหน้า เพื่อนำเงินมาจัดทำรัฐสวัสดิการ

ทั้งนี้ขอให้รัฐบาลดำเนินการเป็นการเร่งด่วน และให้ชี้แจงความคืบหน้าในการตอบสนองข้อเรียกร้องดังกล่าวให้กับสาธารณชนได้ รับทราบ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2554 โดย ทางกลุ่มแดงเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย และแนวร่วมทั่วทั้งประเทศ จะติดตามความคืบหน้าข้อเรียกร้องดังกล่าวนี้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการตามข้อเรียกร้อง


ขอแสดงความนับถือ
กลุ่มแดงเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย
19 มกราคม 2554

แดงเชียงใหม่ แสดงพลัง หน้าศาลากลางเชียงใหม่

รูปภาพของประเสริฐ บุญประสิทธิ์

เลิกเก็บภาษีน้ามัน

โดย Prakan Luxthaidang


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ร่วมเขียน