แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2554

โครงการสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนและสาขาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


***โครงการสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนและสาขาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญฟัง
มองอนาคตการเมืองไทยผ่านสายตาคนนอก โดยศ.เบน แอนเดอร์สัน พุธที่ 26 มกราคม 2554 เวลา 13.30 -16.30 น. ห้องประชุมหม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่***


***มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนและสาขาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญฟัง พุทธศาสนากับการเมือง: เรื่องจากคนจริงโดยอิงทฤษฎีโดย สุลักษณ์ ศิวรักษ์ จันทร์ที่ 31 มกราคม 2554 เวลา 15.00 – 16.30 น. ห้องประชุมหม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่***

***องค์กรเลี้ยวซ้าย และกลุ่มเยาวชนเลี้ยวซ้าย ชวนเพื่อนๆคนหนุ่มสาวผู้รักประชาธิปไตยมาร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชนกับภารกิจสร้างสังคมใหม่ ณ ศูนย์ชุมนุมน้ำใจและไมตรี ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

[img]http://img35.imageshack.us/img35/8351/ade0b8a3e0b98ce0b884e0b.jpg[/img]


วันที่ 28 – 31 มกราคม 2554 ค่าใช้จ่ายเพียง 200 บาท (ขอจำกัดเฉพาะเยาวชน อายุ 15 – 25 ปี จำนวน 25 คนเท่านั้น)

ติดต่อ 087 – 3301961 turnleft_youth@hotmail.com /Facebook : Turnleft Youth (กลุ่มเยาวชนเลี้ยวซ้าย) เบื่อ โคตรเซ็ง อยากเห็นสังคมใหม่ มากับเราสิ

กำหนดการค่ายเยาวชนกับภารกิจสร้างสังคมใหม่ ณ ศูนย์ชุมชนน้ำใจและไมตรี ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 28 - 31 มกราคม 2554 จัดโดย กลุ่มเยาวชนเลี้ยวซ้าย และองค์กรเลี้ยวซ้าย

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554

12.00 น.นัดเจอกันที่ ม.รามคำแหง หัวหมาก
13.00 น. - ออกเดินทาง
16.00 น. - ถึงสุพรรณบุรี
19.30 น. - กล่าวตอนรับ โดย ผู้แทนศูนย์ชุมชนน้ำใจและไมตรี

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2554

10.00 น. - ร่วมพูดคุยในหัวข้อ ว่าด้วยทฤษฎีชนชั้น คนเสื้อแดงคือพลังในการสร้างสังคมใหม่หรือ ไม่โดย วิภา ดาวมณี

13.00 น. - ร่วมพูดคุยในหัวข้อ ความสำคัญของพลังคนหนุ่มสาวและบทบาทในสังคมไทยโดย ชญานนท์ กลั่นงาม
15.30 น. - ร่วมพูดคุยในหัวข้อ รากฐานความขัดแย้งระหว่างคนเสื้อแดงกับอำมาตย์คืออะไร
โดย เสาวลักษณ์ โพธิ์งาม
19.30 น. - อบรมการผลิตสื่อและเทคนิคการใช้สื่อสมัยใหม่ Social Media - Social Network และปฏิบัติการ Flash Mob ในขบวนการคนหนุ่มสาว โดย วิภา ดาวมณี

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2554

10.00 น. - ร่วมพูดคุยในหัวข้อ รัฐสวัสดิการ ก้าวแรกที่เราจะต้องก้าวไปให้ถึงโดย พัชณีย์ คำหนัก
13.00 น. - ร่วมพูดคุยในหัวข้อ สังคมนิยมหรือเสรีนิยม อย่างไหนควรเป็นทางเลือกของคนเสื้อแดง
โดย อินทุอร วันดี
15.30 น. - ร่วมพูดคุยในหัวข้อ ทำไมคนเสื้อแดงต้องมีปัญญาชนของตัวเอง/กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4 -5 คน แลกเปลี่ยนกันตามหัวข้อที่กำหนดแล้วออกมานำเสนอ ดำเนินรายการโดย ธันยพร บุณยะกลัมพ
19.30 น. - ค่ำคืนสมานฉันท์

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2554

10.00 น. - กิจกรรมสุมหัวคิด คุณอยากเห็นสังคมใหม่เป็นอย่างไรแบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4 -5 คน แลกเปลี่ยนกันตามหัวข้อที่กำหนดแล้วออกมานำเสนอ
13.00 น. - เดินทางกลับ
16.00 น. - ถึงกรุงเทพฯ ***

***การจัดงานแสดงนิทรรศการ อนาคตนักศึกษาไทยบนความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในวันศุกร์
ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2554 ตั้งแต่เวลา 13.00น. จนถึง 22.30น. โดยกลุ่มนักศึกษาเสรีปัญญาชนร่วมกับเครือข่ายนิสิต นักศึกษาและกลุ่มประชาคมในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆทั่วประเทศ

มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้มีพื้นที่แสดงทรรศนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างสร้างสรรค์และสันติให้กับทุกฝ่าย และทุกสี รวมทั้งให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยกับประชาชนทั่วไป

เวทีเสวนาสาธารณะกลางแจ้ง การเสวนาเรื่องอนาคตนักศึกษาไทยบนความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของวิทยากรรับเชิญดังนี้

1. ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ & เบ็นจามิน
2. ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช
3. ดร.สุดสงวน สุธีสร & ดร.สุดา รังกุพันธ์ & ผศ.ดร.จารุพรรณ กุลดิลก
4. นศ.อาเตฟ โซะโกะ อดีตเลขาธิการ สนนท.ปี2551, สมาชิกชมรมนักศึกษามุสลิม ร่วมก่อตั้งเครือข่ายนักศึกษาเพื่อพิทักษ์ประชาชน (พปช.) ถูกจับในพื้นที่3 จว.ใต้(รอการยืนยัน),กลุ่มนักศึกษาแต่ละองค์กรผลัดกันแสดงกิจกรรมบนเวทีกลาง
ไม่ กำหนดรูปแบบกิจกรรมให้สร้างสรรค์(โดยอิสระ เช่น อ่านคำประพันธ์ , ไฮปาร์ก , ละครเวที , เล่นดนตรี ร้องเพลง , การแสดงเชิงสัญลักษณ์ ล้อการเมือง ฯลฯ )
5.การแสดงกลุ่มศิลปินเพื่อประชาธิปไตย ช่วงเปิดเวที และ ก่อนเลิกเวที เช่น อเล็กซ์ ซันจิโร่ และ ศิลปินโยนกห้องแสดงนิทรรศการกลางแจ้งของแต่ละสถาบันหรือกลุ่มกิจกรรมต่างๆประมาณ 10 องค์กร

-จัด แสดงสื่อเชิงสัญลักษณ( แสดงประชาธิปไตยตามทัศนะขององค์กร และ สะท้อนภาพความเป็นไปของนักศึกษาในอนาคต ที่ทั้งประเทศตกอยู่ภายใต้การปกครอง ด้วยกฎหมายพิเศษฉบับเดียวกันกับที่ใช้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้
-โดยทางคณะผู้จัดงานได้เตรียมเต้นท์(ขนาด3x3ม.ต่อกัน2หลังและโต๊ะพับ1ตัวต่อหนึ่งองค์กร เพื่อใช้จัดแสดงนิทัศการ

สอบถามเพื่อมเติม - นายอัคพง กำแพงทอง โทร. 085 190 5462***

*** วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ตาสว่างที่ ตลาดวัดเกาะ สายไหม เริ่ม เวลา 13.00น. มีขบวนแห่ เสื้อแดงรอบสายไหม มีศิลปินเสื้อแดง มีปราศัย อ. สมยศ อ. สุชัย อ.สุนัย และแกนนำอีกหลายท่าน ขอเชิญ คนเสื้อแดง มาร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ครับ กิจกรรมดีๆ อยากให้มากันครับ โทรสอบถามได้ คุณ กาละแมร์ สายไหม 085-2431644 ครับผม (คุณ "Dusitnuynuy Klangpraphan" ผู้แจ้ง)***

***งาน THE RED COWBOY NIGHT PARTY วันที่ 5 ก.พ. 54 ที่ โอเอซิส รีสอร์ท 2 (เขาค้อ) งานเริ่มตั้งแต่ 6 โมงเย็นยัน 6 โมงเช้าไปเลยครับ พบกับแกนนำ นปช และ สส จากพรรคเพื่อไทยและสนุกสนานกับวงดนตรี THE RED และแป๊ะ บางสนาน แล้วก็ อะเล็กซ์ ตลอดทั้งคืนครับ ติดต่อได้ที่เบอร์ 0819538898 , 0881658194, 0816746297, 0852690361 ยังไงก็ขอขอบคุณด้วยครับ (คุณ "อินทรอาชีวะ ณ.สนามหลวง" ผู้แจ้ง)***

***แรลลี่ ประชาธิปไตย Valentine-Day เดินทาง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 กลับ 13 กุมภาพันธ์ 2554 ออกเดินทางจาก อิมพีเรียล ลาดพร้าว ไปที่ สุพรรณบุรี พบวิทยากร คุณ สมยศ พฤกษาเกษมสุข แกนนำกลุ่ม 24 มิถุนายน คุณอี๊ด บ้านตาก คนหลังยางด่านประตูน้ำ และ ลุงยิ้มตาสว่าง แนวร่วมพลเมืองไทย แดงเชียงใหม่ นาย เอม แนวร่วมพลเมืองไท

เย็น ร่วมทำกิจกรรม รับประทานอาหารร่วมกัน กลางคืน ร่วมกันปราศรัย ย่อย ความคิดเรื่องประชาธิปไตย จากทุกคนที่ร่วมกิจกรรม ค่าอาหาร-ที่พัก คนละ 1000 บาท รับเสื้อที่ระลึก 1ตัว และหนังสือ เรดเพาเวอร์ ฉบับล่าสุด

งาน นี้นายเอม นำร่วมทำกิจกรรม มีกิจกรรม เก็บเต้นท์หนีสไนเปอร์ กิจกรรมวิ่งแข่ง หนีห่ากระสุน ชิงถ้วยปรองดอง และ หนังสือวอยซ์ออฟทักษินครบชุดทุกเล่ม พร้อมลายเซ็น คุณ สมยศ พฤกษาเกษมสุข รับจำนวนจำกัด แค่ 30ท่านเท่านั้น สำรองที่พักเข้าร่วมกิจกรรม 089-6890467 >> มิสไซเบอร์***

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ร่วมเขียน