แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554

เชิญนั่งสมาธิพร้อมกันทั่วโลกทุกวัน

เชิญนั่งสมาธิพร้อมกันทั่วโลกทุกวัน ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะส่งความรัก และความเมตาให้แผ่นดินแม่ และเพื่อลดความทุกข์ของมนุษย์ ขอแสดงความยินดีต้อนรับทุกคน เข้าร่วมการสมาธินี้จากทั่วทุกแห่งบนโลกนี้

โปรดทราบว่า อาจารย์ Theresa จะทำสมาธิ สม่ำเสมอ ตามเวลาที่กำหนด ร่วมกับนักเรียน UE ทั่วโลกอื่น ๆ อีกมากมาย (ไม่ว่าในกรณีที่มีการออกอากาศหรือไม่)

http://www.huesa.org/universal-energy-tv

http://www.huesa.org/th/node/707

ลืมบอกเวลาไปนะคะ อาจารย์ Theresa (เป็นแพทย์แผนปัจจุบัน) จะแนะนำเป็นภาษาไทย เวลา 16.45 น.(ประเทศไทย) เป็นภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นจะแนะนำภาษาเวียตนาม
และต่อมาเป็นภาษาจีนค่ะ

น่าสนใจมาก เพราะการนั่งสมาธิพร้อมกันทั่วโลก จะเสริมพลังมากๆ (เช่น นั่งพร้อมกันสองคน จะได้พลังเท่ากับสองยกกำลังสอง คือสี่ค่ะ ไม่ใช่แค่สองพลัง)
ยิ่งตอนนี้เป็นตอนที่โลกกำลังจะเกิดวิกฤตทั้งภัยธรรมชาติและภัยมนุษย์ เช่นภัยการเมือง หากได้พลังช่วยกัน จะวิเศษมากเลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ร่วมเขียน