แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554

Thailand Vision : Asia Update TV

Thailand Vision 18-1-54 Asia Update TV

Thailand Vision 18 01 54 part 1

http://www.youtube.com/watch?v=YLbcGLWLY-I&feature=player_embedded

Thailand Vision 18 01 54 part 2

http://www.youtube.com/watch?v=MNb-3cxON3w&feature=player_embedded

Thailand Vision 18 01 54 part 3

http://www.youtube.com/watch?v=-8_Mu97pusw&feature=player_embedded

Thailand Vision 18 01 54 part 4

http://www.youtube.com/watch?v=eotvYYEOckk&feature=player_embedded

Thailand Vision 18 01 54 part 5

http://www.youtube.com/watch?v=d0ZL5uxrFdY&feature=player_embedded

Thailand Vision 19-1-54 Asia Update TV

แดน คนบ้านนอก

19 01 54 Thailand Vision part 1

http://www.youtube.com/watch?v=gF1FU7zJGnc&feature=player_embedded

19 01 54 Thailand Vision part 2

http://www.youtube.com/watch?v=Dyhdq7Oa_BI&feature=player_embedded

19 01 54 Thailand Vision part 3

http://www.youtube.com/watch?v=oNxgNtG80Qc&feature=player_embedded

19 01 54 Thailand Vision part 4

http://www.youtube.com/watch?v=7EeOv9u9SVA&feature=player_embedded

19 01 54 Thailand Vision part 5

http://www.youtube.com/watch?v=fYXl8mZC1uc&feature=player_embedded

19 01 54 Thailand Vision part 6

http://www.youtube.com/watch?v=VhqBl07Ndjo&feature=player_embedded

19 01 54 Thailand Vision part 7

http://www.youtube.com/watch?v=NfKcVlRQQ2w&feature=player_embedded

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ร่วมเขียน