แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2554

ช่อง PITV ถ่ายทอดสดงานเสวนา ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: เขตแดนของเรา เพื่อใคร?

fujiko2

ช่อง PITV ถ่ายทอดสดงานเสวนา ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: เขตแดนของเรา เพื่อใคร?
http://speedhorsetv.blogspot.com/

ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

-----------------------------------------

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน

08.30 - 08.40 น. กล่าวรายงานโดย รศ.ดร.พิภพ อุดร รองหัวหน้าโครงการฯ

08.45 - 09.00 น. - เปิดโครงการฝึกอบรมฯ โดย อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
- ศ.เพ็ชรี สุมิตร ประธานมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มอบหนังสือที่ระลึก

09.00 - 09.30 น. ปาฐกถาพิเศษ เขตแดนของรัฐกับโลกาภิวัตน์
โดย ศ. ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

09.30 - 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.00 - 12.00 น. บทบาทของกลไกระหว่างประเทศ
- International Court of Justice (ICJ)
- Permanent Court of Arbitration (PCA)
และกรณีศึกษาเขตแดนระหว่างประเทศ กลุ่มประเทศยุโรป
อ.พนัส ทัศนียานนท์
รศ.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนวนิช
อ.วิพล กิติทัศนาสรชัย
ดร. มรกต เจวจินดา ไมยเออร์
คุณอดิศักดิ์ ศรีสม ดำเนินการ

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น. แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ

ห้อง 1 “กรณีศึกษาเขตแดนระหว่างประเทศ จีน เวียดนาม
กับ เพื่อนบ้าน
อ.พิเชฐ สายพันธ์
อ.สุริยา คำหว่าน
คุณรณพล มาสันติสุข
ดร. ศรีประภา เพชรมีศรี ดำเนินการ

ห้อง 2 “กรณีศึกษาเขตแดนระหว่างประเทศ ไทยกับเพื่อนบ้าน
คุณสุภลักษณ์ กาญจนขุนดี
อ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ
อ.ดุลยภาค ปรีชารัชช
อ.อรอนงค์ ทิพย์พิมล
รศ.ดร.พิภพ อุดร ดำเนินการ

ห้อง 3 “เขตแดน เพื่อนบ้าน เสียงสะท้อนจากท้องถิ่น
ผศ.ดร.ประดิษฐ์ ศิลาบุตร
ผศ.บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ
อ.ดำเกิง โถทอง
คุณประเวส หอมชื่น
ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ ดำเนินการ

ห้อง 4 อภิปราย และชมภาพยนตร์ เรื่อง เนรคุณ
ภาพยนตร์ชิงรางวัล ออสการ์ ปี 2009 ร่วมสร้างโดย
ผู้กำกับชาวลาวและอเมริกัน
นำเสนอโดย ทีมงาน FILM KAWAN
โดย - คุณพรพิรินทร์ อินโส
- คุณศักดิ์ชาย ดีนาน
- คุณณานี เรือนกระจ่าง ดำเนินการ

15.00 - 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 - 17.30 น. มรดกโลกกับปัญหาเขตแดน
ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
คุณสาวิตรี สุวรรณสถิตย์
อ.บุญเรือง คัชมาย์
คุณจอม เพชรประดับ ดำเนินการ

พิธีกรตลอดงาน อ.สมฤทธิ์ ลือชัยดูเพิ่มเติม

http://www.internetfreedom.us/thread-10014.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ร่วมเขียน