แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

เชิญร่วมงานนิทรรศการกลางแจ้ง"อนาคตนักศึกษาไทยบนความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง"วันศุกร์ที่ 28 ม.ค. 54 เวลา 15.00 น.- 22.30 น.

ณ ลานคนเมือง สนง.ปลัด กทม.

เชิญพบกับ

เวทีเสวนาสาธาณะกลางแจ้ง

เรื่อง "อนาคตนักศึกษาไทยบนความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง"

วิทยากรรับเชิญ

ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช

ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ

อ.หวาน อ.จา อ.ตุ้ม

นศ.อาเต๊ฟ โช๊ะโกะ

วิทยากรท่านอื่นๆ (อยู่ระหว่างการติดต่อ)

นศ.แต่ละองค์กรผลัดกันแสดงกิจกรรมบนเวทีกลาง ด้วยความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ

เปิดและปิดเวที โดยการแสดงของกลุ่มศิลปินเพื่อประชาธิปไตย

ทีมงาน อเล็กซ์ ซันจิโร่ และศิลปินโยนก

มีห้องนิทรรศการกลางแจ้งสื่อเชิงสัญลักษณ์ถึงลักษณะของประชาธิปไตยตามทัศนะของ นศ.แต่ละองค์กร

(ประมาณ 14 องค์กร ) และพรรคการเมืองประมาณ 4 พรรค

สอบถามเพิ่มเติมที่

นายอัคพง กำแพงทอง - ผู้จัดงานฯ โทร. 085-190 5462

นายเบญจมินทร์ - ผู้ประสานงานฯ โทร. 080-600 9466

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ร่วมเขียน