แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สมาพันธ์หมู่บ้านเสื้อแดง เพื่อประชาธิปไตย แห่งประเทศไทย

"หมู่บ้านเสื้อแดง เพื่อประชาธิปไตย" ยกระดับการต่อสู้เปิดเป็น "อำเภอเสื้อแดง" แห่งแรกของประเทศไทย ที่สกลนคร และ แห่งที่ 2 อุดรธานี พร้อมจัดตั้งเป็น สมาพันธ์หมู่บ้านเสื้อแดง เพื่อประชาธิปไตย แห่งประเทศไทย
เมื่อเวลา 14.00 น.ของวันที่ 23 กันยายน 2554 ร.ต.ต.กมลศิลป์ สิงหะสุริยะ ประธานกลุ่มคนเสื้อแดงอุดรธานี นายอานนท์ แสนน่าน ผู้ริเริ่มโครงการ "หมู่บ้านเสื้อแดง เพื่อประชาธิปไตย" และ นางรัตนาวรรณ สุขศาลา ที่ปรึกษาโครงการหมู่บ้านเสื้อแดง เพื่อประชาธิปไตยร่วมกับ แกนนำหมู่บ้านเสื้อแดง แถลงข่าว ณ สถานีวิทยุ ชุมชนคนรักไทยคลื่น 106.75 MHz หมู่บ้านพุทธรักษา ถ.อุดรดุษฏี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยจะยกระดับการต่อสู้ของหมู่บ้านเสื้อแดง เพื่อประชาธิปไตยมาเป็น สมาพันธ์หมู่บ้านเสื้อแดง เพื่อประชาธิปไตย แห่งประเทศไทยพร้อมกับมีการยกระดับขึ้นจากหมู่บ้านเสื้อแดงมาเป็น ตำบลเสื้อแดงและ อำเภอเสื้อแดงโดยจะเป็นอำเภอเสื้อแดง แห่งแรกของประเทศไทยณ บ้านม่วงคำ ต.นตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร ในวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ซึ่งมี นางนงค์ บุตรเวียงฟัน เป็นประธานอำเภอเต่างอย จากทั้งหมด 28 หมู่บ้าน 4 ตำบล ของ "อำเภอเต่างอย" โดยเฉพาะพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่สีแดงแห่งการต่อสู้ในครั้งอดีต ทางประชาชนคนเสื้อแดงจึงได้ยกระดับขึ้นให้เป็น "อำเภอเสื้อแดง" โดยมี ฯพณฯ นพ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการที่ปรึกษามูลนิธิ 111 ไทยรักไทย เป็นประธานเปิดงาน "อำเภอเสื้อแดง" นอกจากนั้นแล้วยังมี "นักต่อสู้ประชาธิปไตย 3 ส." ประกอบด้วย ดร.สุนัย จุลพงศธร ดร.สุทิน คลังแสง และ พ.ต.ต.เสงี่ยม สำราญรัตน์ จะร่วมให้ความรู้ด้านประชาธิปไตยจากในอดีต ปัจจุบัน และ อนาคต
นายอานนท์ แสนน่าน ผู้ริเริ่มโครงการ "หมู่บ้านเสื้อแดง เพื่อประชาธิปไตย" ได้เปิดเผยว่า สำหรับการรวมตัวกันของเพื่อนพ้องน้องพี่คนเสื้อแดง "อำเภอเต่างอย" เป็นปรากฎการณ์ใหม่เพราะจังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดที่มีการต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยมาเป็นอันยาวนาน จนสู่รุ่นลูก รุ่นหลาย จึงได้ร่วมกันทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ยกระดับการเปิดหมู่บ้านเสื้อแดง มาเป็น "อำเภอเสื้อแดง" ถือไดว่าเป็น "แห่งแรกของประเทศไทย" เพราะที่ "อำเภอน้ำโสม" จังหวัดอุดรธานี ได้มีการเลื่อนการเปิดออกไปเป็น วันที่ 9 กันยายน 2554 เพราะถือได้ว่าการเปิดก่อนหรือหลังไม่สำคัญ สำคัญตรงที่ว่าประชาชนมีความรัก ความสามัคคี กันหรือไม่ที่จะร่วมการ "สร้างประชาธิปไตย" ใบใหม่ให้ "เต็มใบ" ไร้ซึ้งระบบ 2 มาตรฐาน
นายอานนท์ กล่าวอีกว่า สำหรับการเปิด "หมู่บ้านเสื้อแดง เพื่อประชาธิปไตย" ตอนนี้ตนได้เดินทางไปเปิด ครับทุกภูมิภาคของประเทศไทยแล้ว ที่ ภาคอีสานก็เริ่มต้นที่ จ.อุดรธานี ภาคเหนือ ก็เริ่มที่ จ.ลำปาง ภาคกลาง ก็เริ่มต้นที่ จ.ปทุมธานี และ ภาคใต้ ก็เริ่มที่ จ.สงขลา จนปัจจุบันนี้มี "หมู่บ้านเสื้อแดง เพื่อประชาธิปไตย" ทั่วทั้งประเทศไทยกว่า 3,000 หมู่บ้าน และในอนาคตอันใกล้นี้ ผมเชื่อว่าไม่เกิน 2 ปี จะให้เกิดทุกจังหวัดของประเทศ ไทยและจะลามเข้าสู่ ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ทุกตำบล และ ทุกหมู่บ้าน ให้ได้ ซึ่งตอนนี้ "หมู่บ้านเสื้อแดง เพื่อประชาธิปไตย" ก็จะมีการยกระดับมาเป็น "สมาพันธ์หมู่บ้านเสื้อแดง เพื่อประชาธิปไตย แห่งประเทศไทย" ในวันที่ 5 ตุลาคม 2554 จะมีการคัดสรรคณะกรรมการ และ เลือกตั้ง "ประธาน" ขึ้นมาเป็นผู้บริหารอีกด้วย และ "สมาพันธ์หมู่บ้านเสื้อแดง เพื่อประชาธิปไตย แห่งประเทศไทย" จะมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่อาคา รเดียวกันกับ มูลนิธิ 111 ไทยรักไทย ตั้งอยู่เลขที่ 444/1 ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาคก็กระจายกันตามหัวเมืองใหญ่ ๆ ของแต่ล่ะภาค เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับ "คนเสื้อแดง" ที่จะดำเนินการเปิด "หมู่บ้านเสื้อแดง เพื่อประชาธิปไตย"
นายอานนท์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า และวันที่ 18 กันยายน 2554 ที่ผ่านมาตนได้เดินทางไปพบ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเปิด หมู่บ้านเสื้อแดงว่าจะดำเนินการต่อหรือและจะให้ทำในรูปแบบไหนที่จะไม่ต้องให้รัฐบาลมองว่าเป็น หมู่บ้านซ่องสุมกำลัง หมู่บ้านคอมมิวนิสต์เพราะที่ผ่านมาพวกเราเปิด หมู่บ้านเสื้อแดงมาก็เป็นภาคประชาชนกระทำกันเองไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการเมือง และ เมื่อทราบว่าท่าน นายกทักษิณเดินทางมา ประเทศกัมพูชา ตนก็ขออนุญาตไปพบท่าน ท่านก็บอกว่า “...ผมเองไม่เคยสั่งให้ยุบหรือสลายหมู่บ้านเสื้อแดงเลย เป็นความรัก ความสามัคคี ของประชาชนที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับมวลชนคนเสื้อแดงเท่านั้น แต่ต้องการอยากให้ หมู่บ้านเสื้อแดงสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนภายในหมู่บ้าน และ อนาคตต่อไปให้ประสานกับทางกระทรวงมหาดไทย ยกหมู่บ้านเสื้อแดงมาเป็น หมู่บ้านปลอดยาเสพติด...โดยท่านก็พูดคุยส่วนตัวกับผมเป็นเวลากว่า 30 นาที ทุกอย่างท่านต้องการให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข โดยเฉพาะหมู่บ้านเสื้อแดงน่าร่วมกลุ่มกันทำกิจกรรมส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมอีกว่า ทาง หมู่บ้านเสื้อแดง เพื่อประชาธิปไตยจะเดินทางไปร่วมเป็นกองเชียร์ การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างไทย-กัมพูชาโดยรถจะออกจาก สถานีวิทยุ ชุมชนคนรักไทยคลื่น 106.75 MHz” หมู่บ้านพุทธรักษา ถ.อุดรดุษฏี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี จำนวน 2 คันรถทัวร์ มีคนเสื้อแดง 100 คน ระหว่างวันที่ 23-24-25-26 กันยายน 2554 และในช่วงเช้าวันที่ 25 กันยายน 2554 คณะจะเดินทางเข้าพบ สมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา

23 กันยายน 2011

โดยอานนท์ แสนน่าน ( อัลบั้ม )

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.213567255374218.54644.100001628366845&type=1

เตรียมยกหมู่บ้านเสื้อแดงเป็นสมาพันธ์ Voice TV

http://www.youtube.com/watch?v=e8QGfkz01Pg&feature=share

อัปโหลดโดย arnonsannan เมื่อ 26 ก.ย. 2011ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน