แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

สถานทูตเคารพสิทธิในการประท้วง


http://www.youtube.com/watch?v=879sVffIMes&feature=related

อัปโหลดโดย prainn2011 เมื่อ 27 ก.ย. 2011

สถานฑูตอเมริกาเน้นย้ำทุกครั้งเกี่ยวกับสิทธิของนายกอร์ดอน ในฐานะพลเมืองสหรัฐฯ ทั้งเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ไทยรับประกันการเคารพเสรีภาพในการแสดงออก และเรียกร้องให้นายกอร์ดอน ซึ่งเป็นพลเมืองสหรัฐฯ ได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม แด่เสรีภาพของมนุษยชาติทั้งปวง เครือข่ายนักกิจกรรมทางสังคมเพื่อประชาธิปไตย 27 กันยายน 2554 ณ หน้าสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

เรียนเอคอัคราชฑูตสหรัฐอเมริกา

http://www.youtube.com/watch?v=7L2p7OLz9R0&feature=related

อัปโหลดโดย prainn2011 เมื่อ 27 ก.ย. 2011

กรณี Mr.Joe พลเมืองชาวอเมริกันถูกจับกุมตัวด้วยข้อกล่าวหามาตรา112 และศาลไทยได้คัดค้านการประกันตัวมาโดยตลอดในระหว่างที่ยังมิได้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจ­ริง

เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐฯ เข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในฐานะพลเมืองแห่งสหรัฐฯ ที่ถูกจับกุมคุมขัง โดยการบังคับใช้ที่มีปัญหาในการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นขอ­งประชาชน

เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐฯ แสดงท่าทีที่ชัดเจนต่อกระบวนการยุติธรรมของไทย ตรายเท่าที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาเหล่านั้นได้กระทำความผิดจริง แต่รัฐไทยกลับปฏิบัติกับ"ผู้บริสุทธิ์" ไม่ต่างจาก"นักโทษ"ผู้กระทำความผิดที่สำเร็จโทษแล้ว

ทั้งนี้ได้แนบสำเนาจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของ
Mr.Joe W.Gordon จากเรือนจำพิเศษกรังเทพฯ เขียนถึงท่านประธานิบดีบารัค โอบาม่า แห่งสหรัฐฯ เพื่อให้ทางสถานทูตฯ ได้ช่วยนำจดหมายฉบับนี้ไปส่งมอบให้ถึงมือของประธานาธิบดีโอบาม่า แด่เสรีภาพของมนุษยชาติทั้งปวง เครือข่ายนักกิจกรรมทางสังคมเพื่อประชาธิปไตย 27 กันยายน 2554 ณ หน้าสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน