แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554

“สภาประชาชนไทยแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 291”


วันที่ 6 ตุลาคม 2554 เริ่มเปิดสภาประชาชนอย่างเป็นทางการ พบกันหน้ารัฐสภา

สภาประชาชนไทยแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 291”
เพื่อ สนับสนุนให้เป็นจริงตาม ข้อเสนอทางวิชาการของคณะนิติราษฎร์ที่ได้เผยแพร่ในโอกาส 5 ปีรัฐประหาร เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2554 โดยมีสาระสำคัญใน 4 ประเด็น คือ
การลบล้างผลพวงของรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112, กระบวนการยุติธรรมกับผู้ต้องหาหรือจำเลยและการเยียวยาผู้ได้รับ
ความเสียหายภายหลังรัฐประหาร รัฐประหาร 19 กันยายน 2549, และการยกเลิกรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ข้อเสนอทางวิชาการนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง
มีทั้งที่เห็นด้วยและที่เห็นต่าง คนทั้งประเทศกับกำลังเดือดร้อนกันไปทั่วปัญหาน้ำท่วม ทั่งที่
เกิด จากธรรมชาติและโดยน้ำมือมนุษย์ ปัญหาที่ต้องเร่งกำจัดเพื่อป้องกันน้ำท่วมผิดธรรมชาติในระยะยาวสิ่งแรกที่ ต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขสิ่งผิดให้ถูก จุดเริ่มต้นอยู่ที่ รัฐธรรมนูญ
มาตรา 291 เปิดทางเลือกสรรค์ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)มาเป็นตัวแทนประชาชนโดยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

เรียนเชิญ

ผู้รักประชาธิปไตยร่วมลงชื่อแก้กฎหมายมาตรา291ให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)
มาทำหน้าที่แก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชนไทยอย่างแท้จริง เริ่มเปิดสภาวันแรก
วันที่ 6 ตุลาคม 2554 ระยะเวลา 30 วันเพื่อให้ได้รายชื่อ 50,000 คนเพื่อยื่นต่อรัฐสภา

กิจกรรม
ประชุมสภาประชาชน ทุกวันพุธ,พฤหัสบดี เวลา 18.30-20.00 น.
โดย เชิญประชาชนในสาขาอาชีพต่าง ๆ แรงงาน, เกษตรกร,แท๊กซี่,สามล้อ,มอเตอร์ไซด์รับจ้าง, ครู ,สื่อสารมวลชน (วิทยุชุมชน,อินเตอร์เนต,ทีวี)

เวทีปราศัย วันศุกร์ , เสาร์ เวลา 18.30 – 22.00 น.
โดย เปิดกว้างสำหรับประชาชนทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพ ได้ขึ้นมาอภิปรายถึงถึงผลพวงของรัฐธรรมนูญ ปี 50 ฉบับเผด็จการที่สร้างปัญหาสารพัดให้กับชีวิตและปากท้อง ของประชาชน
นำข้อเสนอของ "นิติราษฎร์" มาถกกันอย่างเปิดเผย

สามารถร่วมลงชื่อแก้ไข ม. 291 ตลอด 24 ทุกวัน ถึงวันที่ 5 พศจิกายน 2554
นอกจากกิจกรรมหลัก เวทียังเปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไปขึ้นแสดงความคิดเห็นได้
ทุกวัน โดยจะมีการถ่ายทอด นำไปกระจายต่อไปยังสื่อต่าง ๆ ในภายหลัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน