แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เสวนาผู้นำสตรีในอุษาคเนย์

วิกฤติก่อนขึ้นเป็นผู้นำสตรี

http://www.youtube.com/watch?v=w7de-hgIrY8&feature=related

อัปโหลดโดย prainn2011 เมื่อ 23 ก.ย. 2011

ดร.พิเชษฐ สายพันธ์ อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมเสวนาผู้นำสตรีในอุษาคเนย์
ดำเนิน รายการโดยนายชาญวิทย์ เกษตรศิริ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และนางสาวสุภัตรา ภูมิประภาส นำการอภิปราย โดยมีนายคริส เบเกอร์ นักวิชาการด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เสวนาในประเด็นน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย
ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554

ผู้นำหญิงมีทั้งผู้สนับสนุน&ต่อต้าน

http://www.youtube.com/watch?v=56rIfhNw1jY&feature=related

อัปโหลดโดย prainn2011 เมื่อ 23 ก.ย. 2011

อรอนงค์ ทิพย์พิมล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมเสวนาผู้นำสตรีในอุษาคเนย์


นส.ยิ่งลักษณ์โอกาสเป็นนายกฯ ต่อ

http://www.youtube.com/watch?v=1b0_eo6j9Tk&feature=related

อัปโหลดโดย prainn2011 เมื่อ 23 ก.ย. 2011

คริส เบเกอร์ นักวิชาการด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ร่วมเสวนาผู้นำสตรีในอุษาคเนย์

อำนาจมืดเหนืออำนาจประชาชน

http://www.youtube.com/watch?v=NBbdQF2_018&feature=related

อัปโหลดโดย prainn2011 เมื่อ 23 ก.ย. 2011

นายอัครพงษ์ ค่ำคูณ นักวิชาการทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมเสวนาผู้นำสตรีในอุษาคเนย์

ซูจี&ยิ่งลักษณ์ ใครอึดกว่า

http://www.youtube.com/watch?v=nFwIerx0bi0&feature=related

อัปโหลดโดย prainn2011 เมื่อ 23 ก.ย. 2011

ดุลยภาค ปรีชารัชช จากวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอาจารย์ประจำโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมเสวนาผู้นำสตรีในอุษาคเนย์

หลายความเห็นกับผู้นำสตรี

http://www.youtube.com/watch?v=aQZiAQBX9wg&feature=related

อัปโหลดโดย prainn2011 เมื่อ 23 ก.ย. 2011

ช่วงถาม-ตอบ งานเสวนาผู้นำสตรีในอุษาคเนย์
ดำเนิน รายการโดยนายชาญวิทย์ เกษตรศิริ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และนางสาวสุภัตรา ภูมิประภาส นำการอภิปราย โดยมีนายคริส เบเกอร์ นักวิชาการด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เสวนาในประเด็นน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย
ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554

สื่อมวลฃนผู้เรียกร้องสิทธิสตรี

http://www.youtube.com/watch?v=PbKWrmLXy0w&feature=related

อัปโหลดโดย prainn2011 เมื่อ 23 ก.ย. 2011

สุภัตรา ภูมิประภาส สื่อมวลชนอิสระ ร่วมเสวนาผู้นำสตรีในอุษาคเนย์
ดำเนินรายการโดยนายชาญวิทย์ เกษตรศิริ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และนางสาวสุภัตรา ภูมิประภาส นำการอภิปราย โดยมีนายคริส เบเกอร์ นักวิชาการด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เสวนาในประเด็นน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย
ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน