แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554

๑๐ วิธีโกงเลือกตั้ง


Arisman Pongrueangrong


๑.โกงประชาชนที่ไม่เคยใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จะถูกขโมยสิทธิ์โดยมีผีไปลงคะแนนแทน

๒.โกงโดยใช้ชื่อของประชาชนที่เสียชีวิตแล้ว จะมีคนไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนแทน

๓.โกง ผู้มีสิทธิ์ครั้งแรกอายุ๑๘ปี จะถูกสวมสิทธิ์เลือกตั้งเพราะไม่รู้ว่าลงคะแนนได้หรือไม่ ๔. โกงผู้สูงอายุ ผู้ที่ทำงานและอยู่ นอกราชอาณาจักรจะถูกสวมสิทธิ์โดยผู้อื่น

๕. โกงการลงทะเบียน มั่วชื่อประชาชนเพื่อลงคะแนนล่วงหน้าและนอกราชอาณาจักร

๖. โกงแบบ จ จ จ จัดตั้งจดชื่อจ่ายตังค์ การซื้อบัตรประชาชนบัตรเหลืองเพื่อเวียนเทียน

๗.โกงซื้อทั้งหน่วยเลือกตั้ง เพื่อจะกาบัตรที่เหลือและลงขื่อให้พร้อมเอาบัตรใส่หีบแทน

๘.โกงการนับคะแนน และทำบัตรให้เสีย โดยใช้เล็บจิกบัตรหรืออ่านว่าเสียจากการกาบัตร

๙. โกงจากการลงคะแนนล่วงหน้า และ เปลี่ยนบัตรทั้งหมด โดยเจ้าหน้าที่

๑๐ โกงโดยการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ระหว่างการเดินทาง มันเปลี่ยนได้ตลอดเวลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน