แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

"24 มิถุนา ประชาธิปไตย: อำนาจ ความรุนแรง และผู้หญิงในการเมืองไทย"


วันที่ 24 มิถุนายน 2554

ห้องประชุมชั้น 4 ตึกปฎิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8.30 ลงทะเบียน

9.00-10.30 24 มิถุนา ประชาธิปไตย ช่วงที่ 1: อำนาจ ความรุนแรง และผู้หญิงในการเมืองไทย

วิทยากร

1. ไชยันต์ รัชชกูล ศุนย์สันติศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ

2. วัฒนา สุกัณศีล ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

3. พิภพ อุดมอิทธิพงศ์

4. อรรถจักร สัตยานุรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์

ดำเนินรายการโดย วสันต์ ปัญญาแก้ว

10.30-10.45 พัก

10.45-12.30 24 มิถุนา ประชาธิปไตย ช่วงที่ 2: เมื่อผู้หญิงมองการเมือง

1.นงเยาว์ เนาวรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มช

2. อาภาภรณ์ ภาควิชาสตรีศึกษา

3. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

4. จิตรา คชเดช

ดำเนินรายการโดย หัวหน้าภาควิชาสตรีศึกษา

ภาคีร่วมจัด

1. ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

2. โครงการประชาธิปไตยกับท้องถิ่น

3. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

4. ภาควิชาสตรีศึกษา

http://www.prachatham.com/detail.htm?code=n9_17062011_01

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน