แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556

จาตุรนต์ ฉายแสง : ศาลรัฐธรรมนูญ สุกเอาเผากินอีกแล้ว

http://news.voicetv.co.th/thailand/66912.html

หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้อง 40 ส.ว. ก็มีผู้แสดงความคิดเห็นต่อท่าทีดังกล่าวทันที เช่น นายจาตุรนต์ ฉายแสง ประธานสถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย ที่ระบุว่า มตินี้สะท้อนว่า ศาลรัฐธรรมนูญสุกเอาเผากินอีกแล้ว

นายจาตุรนต์  ฉายแสง ประธานสถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊ก เมื่อเกือบ 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา หลังศาลรัฐธรรมนูญลงมติด้วยคะนนเสียง 3 ต่อ 2 รับคำร้องของกลุ่ม 40 ส.ว. ไว้พิจารณา

โดยมีเนื้อหาสรุปได้ว่า นี่เป็นการตอกย้ำ ถึงความไม่อยู่กับร่องกับรอยและสุกเอาเผากินของศาลรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนมาก ขึ้น ขณะเดียวกัน ก็เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 68 เพื่อลดอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ให้มาก้าวก่ายแทรกแซงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นอำนาจของรัฐสภา

นอกจากนี้ ยังระบุว่า การร้องของกลุ่ม ส.ว.นี้ ก็คงมีการอ้างว่า มีการใช้เสรีภาพในการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ ทั้งๆ ที่เสรีภาพที่พูดถึง คือการแก้รัฐธรรมนูญ โดยรัฐสภา ซึ่งมีอำนาจในการแก้รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ

แม้ก่อนหน้านี้ ศาลรัฐธรรมนูญ จะได้วินิจฉัยแบบผิดๆ ไปแล้วว่า ศาลสามารถรับคำร้อง เพื่อเข้ามาก้าวก่ายการแก้รัฐธรรมนูญได้ แต่ยังมีคำถามต่อไปอีกว่า การพิจารณายังอยู่ในวาระที่หนึ่ง และยังไม่มีการลงมติรับหลักการหรือไม่รับหลักการ

การที่ศาลออกมารับคำร้องตั้งแต่ช่วงนี้ เท่ากับศาลรัฐธรรมนูญ ยืนยันที่จะตรวจสอบการแก้รัฐธรรมนูญคู่ขนานไปกับการทำหน้าที่ของรัฐสภา ซึ่งเป็นการขัดต่อหลักการแบ่งแยกอำนาจอย่างร้ายแรง

นายจาตุรนต์ ยังปิดท้ายข้อความในเฟซบุ๊กว่า มาถึงขั้นนี้แล้ว ท่านที่ต้องการทำให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย ก็ไม่ต้องหวั่นไหว ตื่นเต้นอะไร อะไรจะเกิดก็ให้เกิดเถอะ

ขณะที่อาจารย์พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย นักวิชาการด้านกฎหมายและอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ ระบุในเฟซบุ๊กถึงกรณีนี้เช่นกันว่า การปรับใช้ มาตรา 68 ที่คลาดเคลื่อนไปจากเจตนารมณ์ที่แท้จริง ของระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นการเพิ่ม "ภารกิจ" ให้ศาลรัฐธรรมนูญโดยไม่จำเป็น และที่สำคัญคือ "การทำลายระบบการทำหน้าที่ของสถาบันการเมือง" ให้พังทลายไปหมด


3 เมษายน 2556 เวลา 18:46 น.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน