แดงเชียงใหม่

กราบสวัสดี พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือน Blog นปช.แดงเชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจงสักนิดว่า เรา ”แดงเจียงใหม่” เป็นกลุ่มคนชาวเจียงใหม่ที่เคารพรัก กติกาประชาธิปไตย ต่อสู้และต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ อยากเห็นประเทศชาติภายภาคหน้า มีความเจริญ ประชาชน รุ่นลูกหลานของเราอยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขในประเทศของพวกเราเอง ไม่มีกลุ่มอภิสิทธิ์ชนกลุ่มใดมาสูบเลือดเนื้อ แอบอ้างบุญคุณเฉกเช่นในยุคนี้ที่พวกเราเห็น การที่จะได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังก็ต้องมีการต่อสู้แสดงกำลังให้สังคมได้รับรู้ และเพื่อที่จะให้กลุ่มบุคคลที่มีอำนาจในปัจจุบันได้เข้าใจในสังคมที่ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงไป ไม่อาจฝืนต่อกระแสการพัฒนาของโลก การต่อสู้ร่วมกับผองชนทั่วประเทศในครั้งนี้ เรา " แดงเจียงใหม่ " ได้ร่วมต่อสู้ทุกรูปแบบ และ ในรูปแบบที่ท่านได้เข้ามาร่วมอยู่นี้ คือการเผยแพร่ข่าวสารต่อสังคม

เรา " แดงเจียงใหม่ " ขอเชิญชวนร่วมกันสร้างขวัญ และกำลังใจให้เพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกัน


"อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง
เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล
แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล
ไม่อาจต้านมวลมหาประชาชน"

.

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ด่วน!!! กัมพูชา ออกแถลงการณ์ถล่มอภิสิทธิ์ยับ (ฉบับใหม่)ด่วน!!! กัมพูชา ออกแถลงการณ์โต้ อภิสิทธิ์

http://www.go6tv.com/2010/08/spokesperson-of-press-and-quick.html

สมเด็จฯฮุน เซน นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา ได้ออกแถลงการณ์ลงวันที่ 11 ส.ค. 2553 กล่าวตำหนิท่าทีนายอภิสิทธิ์อีกครั้ง โดยในเนื้อหาระบุว่า

1. นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชาชีวะ ของไทย ได้เคลื่อนไหวด้วยการพูดจนมากเกินไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา และได้กล่าวคุกคามกัมพูชา จนทำให้สมเด็จอัครมหาบดี เดโช ฮุนเซ็น นายกรัฐมนตรีกัมพูชาต้องใช้มาตรการเด็ดขาดเพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของ กัมพูชาตามธรรมเนียม และการปฏิบัติเยี่ยงสากล

2. นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชาชีวะไม่มีลักษณะของความเป็นผู้นำรัฐบาล ซึ่งเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน และสหประชาชาติดังนี้

- นาย อภิสิทธิ์ ได้ร่วมกับกลุ่มคนที่เชื่อว่าเป็นศัตรูต่อกัมพูชาชื่อว่า เครือข่ายคนไทยรักชาติ, พันธมิตร (หรือกลุ่มเสื้อเหลืองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อล้มล้างบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-กัมพูชาปี 2543 ซึ่งมีความถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นเอกสารระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันธ์ และ นายกฯ อภิสิทธิ์ ยังมีพฤติกรรมที่จะยึดดินแดนกัมพูชาด้วยการใช้กำลัง

- นายอภิสิทธิ์ ได้ก่อให้เกิดความตึงเครียดกับกัมพูชา ด้วยคำพูดตามรายงานของสำนักข่าวไทยที่ว่าผลการตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในปีพ.ศ.2505 ได้ตัดสินให้เพียงแต่ตัวประสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาเท่านั้น แต่พื้นที่โดยรอบยังเป็นของไทย

- ตลบแตลงในการที่จะสานต่อให้เอ็มโอยูนั้นบรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติงานของ คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมภาคีไทย-กัมพูชา (เจบีซี) ซึ่งประเทศไทยได้เป็นฝ่ายยกเลิกการทำงานของเจบีซี

3. เพื่อการตอบโต้ต่อการคุกคามทางทหารจากประเทศไทย สมเด็จอัครมหาบดี เดโช ฮุนเซ็น ได้ส่งจดหมาย 2 ฉบับไปยัง พณฯ วิตาลี ชูร์เกีย ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และ พณฯ อาลี อับดุลซาลัม ประธานสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ เพื่อการชี้เจงเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤติที่ประเทศไทยเป็นฝ่ายสร้างขึ้นใน พื้นที่ชายแดนระหว่างไทย และก้มพูชา ใกล้กับปราสาทพระวิหาร

4. เพื่อชี้แจงให้ทราบว่า นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ ได้กระทำให้เกิดความขุ่นเคืองในระดับนานาชาติ โดยนาย อภิสิทธิ์ ได้เปลี่ยนแปลงคำพูด และ โยนความผิดให้กับ สมเด็จอัครมหาบดี เดโช ฮุนเซ็น ด้วยการกล่าวว่า เขา (สมเด็จฮุนเซ็น) ได้อ้างประโยคนั้นมาจากหนังสือพิมพ์ซึ่งไม่ใช่คำพูดของผม

โฆษกของ สำนักงานสื่อมวลชน และการตอบโต้อย่างทันทีทันใด (พีอาร์ยู) ของสำนักงานสภารัฐมนตรีของกัมพูชาต้องการจะสื่อสารไปยังสาธารณชนทั้งใน ประเทศและต่างประเทศว่า

1. นับจนถึงวันนี้ไม่มีคำพูดที่ชัดเจนของนายอภิสิทธิ์ เพราะเหตุใดนายอภิสิทธิ์จึงไม่เรียกร้องให้หนังสือพิมพ์แก้ไขความผิดพลาด และเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา นั่นบ่งบอกถึงนัยยะเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

2. ทุกๆ คำพูดของนายอภิสิทธิ์ที่พูดเกี่ยวกับเรื่องปราสาทพระวิหาร เส้นเขตแดนของทั้งสองประเทศบริเวณปราสาทพระวิหาร คำขู่ที่จะยกเลิก MOU ปีพ.ศ.2543 และคำขู่ว่าจะใช้กำลังทางทหาร ที่นำเสนอผ่านสื่อทุกๆ สื่อในประเทศไทย เช่น เอเอสทีวี เอทีเอ็นเอ็น ออนไลน์ และเดอะ เนชั่น ซึ่งนำเสนอเมื่อวันที่ 7 ส.ค. หนังสือพิมพ์มติชน และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่งตีพิมพ์เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ได้ถูกบันทึกเอาไว้โดยสำนักงานสื่อมวลชน และการตอบโต้อย่างทันทีทันใด (พีอาร์ยู) ทั้งหมดแล้ว สื่อต่างๆ ที่เป็นที่รู้จักเหล่านี้เชื่อถือได้หรือไม่? นายอภิสิทธิ์ต้องการจะรับรู้หรืออ่านสื่อต่างๆ เหล่านั้นหรือไม่? สำนักงานจะจัดส่งไปให้ถึงที่

3. นายอภิสิทธิ์แสดงให้เห็นถึงการขาดความน่าเชื่อถือของสื่อไทย ในทางตรงกันข้าม หากการนำเสนอข่าวของสื่อไทยเป็นสิ่งที่ถูกต้อง นั่นก็พิสูจน์ให้เห็นว่านายอภิสิทธิ์เป็นคนที่ผู้โป้ปด

4. นายอภิสิทธิ์พยายามจะใช้ถ้อยคำซึ่งแฝงความตั้งใจว่าต้องการจะรุกล้ำอาณาเขต ของประเทศกัมพูชา โดยเฉพาะดินแดนบริเวณใกล้กับปราสาทพระวิหาร นายอภิสิทธิ์พยายามจะเปลี่ยนการใช้ถ้อยคำ จากคำว่า พื้นที่ทับซ้อนหรือพื้นที่พิพาทให้กลายเป็น อาณาเขตของไทย

5. นายอภิสิทธิ์เป็นผู้กล่าวเองว่า ในช่วง พ.ศ.2518 – 2522 ประเทศไทยได้กำหนดเส้นเขตแดนใหม่ หรือบริเวณ พื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรล้ำเข้าไปในฝั่งกัมพูชา ลงบนแผนที่ที่มีเงื่อนงำ เป็นการกำหนดขึ้นเพียงฝ่ายเดียว และไม่ได้รับการยอมรับตามหลักสากล

พฤติกรรม ดังกล่าวไม่ต่างกับการกระทำของพรรคนาซีภายใต้การนำของฮิตเลอร์ และพรรคฟาสซิสต์ภายใต้การนำของมุสโซลินี ที่ได้กระทำเมื่อต้องการจะรุกรานดินแดนของประเทศอื่น เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2

โดยสรุป โฆษกของสำนักงานสื่อและการตอบโต้ประจำสำนักงานคณะรัฐมนตรีกัมพูชาต้องการจะ กล่าวเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า รัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้กระทำสิ่งที่เป็นการมอมเมา และพยายามจูงใจให้สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศยอมรับการใช้กำลังของประเทศ ไทยต่อกัมพูชา

และเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการนองเลือดและการบาดเจ็บของ ประชาชนผู้บริสุทธิ์ทั้งฝั่งไทยและกัมพูชา สมเด็จอัครมหาเดโชฮุนเซ็น นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา จึงได้ส่งจดหมายไปยังสหประชาชาติ และร้องขอให้มีการจัดประชุมระดับระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาท เรื่องเส้นเขตแดนของทั้งสองประเทศแล้ว แต่นายกรัฐมนตรีฮุนเซ็นมีสติปัญญาเพียงพอที่จะรู้ได้ว่า ประเทศไทยคงไม่รับข้อเสนอดังกล่าว และยืนยันว่าจะใช้วิธีการในระดับทวิภาคีเพื่อแก้ไขปัญหา รวมทั้งยืนยันจะทำตามแผนใช้กัมพูชาเป็นตัวประกัน ในความขัดแย้งของการเมืองภายในประเทศไทยต่อไป

ขอบคุณบทแปลแถลงการณ์จาก โพสทูเดย์ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 21:10 น.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ร่วมเขียน